Kommunerna måste göra mer för att garantera dricksvattnet

Livsmedelsverket uppmanar nu kommunerna att kartlägga förekomsten av högfluorerade ämnen från brandövningsplatser som riskerar att förorena dricksvattnet, sedan flera kommuner tvingats stänga vattenverk som en följd av förorenat grundvatten. Varim, branschföreningen för svensk vattenreningsindustri, menar att kommunerna måste göra mer för att garantera att dricksvattnet är säkert. ”Det är kommunernas ansvar att säkerställa tillgången till rent och säkert dricksvatten. I dagsläget är det för många kommuner som tar för enkelt på vattenfrågorna och inte satsar de nödvändiga resurserna. Det riskerar att leda till konsekvenser för kvaliteten på dricksvattnet”, säger Robert Kingfors, generalsekreterare för Varim.

Före jul stängde Ronneby kommun sitt vattenverk i Kallinge pga höga halter PFAS, och stickprover i Uppsala och Botkyrka har visat att högfluorerade ämnen från brandövningsplatser läcker och riskerar att förorena dricksvattnet. Då det inte finns någon kartläggning över var i Sverige dessa ämnen finns planerar Livsmedelsverket en kartläggning tillsammans med kommunerna.

-          Det är bra att Livsmedelsverket planerar en kartläggning. PFAS (perfluorerade alkydsyror) som tidigare fanns i bl a brandskyddsmedel och olika impregneringsmedel, är bara ett av flera nya hot mot vårt vatten. Vi tar vattenkvaliteten för given i Sverige och många känner inte till de stora utmaningar och investeringsbehov samhället står inför. Vi måste i högre grad säkerställa skyddsområden för tillrinningsområden och dricksvattentäkter, säger Robert Kingfors.

Varim menar att ansvariga politiker i kommunerna måste kartlägga riskerna med exempelvis ämnen som läcker ut i grundvattnet från gamla industrier och verksamheter och med anledning av klimatförändringarna.

-          De ansvariga politikerna i våra kommuner måste kartlägga hur sårbara de är. Ett bra verktyg för att påbörja arbetet är Hållbarhetsindex som VA-verksamheternas branschorganisation Svenskt Vatten tagit fram. Helt uppenbart är att det är stora investeringar som krävs i kommunernas vattenverk och ledningsnät för att garantera säkert dricksvatten. Det handlar bl a om att öka monitoreringen av vattenkvaliteten och säkra distributionen av vatten men även åtgärder för att skydda vattentäkterna bättre, säger Robert Kingfors.

För kommentarer kontakta:

Robert Kingfors, generalsekreterare VARIM, telefon 08-782 09 64

VARIM är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. VARIMs huvuduppgift är att utvidga samarbetet inom branschen samt öka insikten hos stat, kommun och allmänhet om vikten av att rening av vatten fungerar väl och effektivt. VARIM är en branschorganisation inom Teknikföretagens Branschgrupper AB. www.varim.se

Taggar:

Om oss

Varim är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. Som branschorganisation arbetar Varim för att tydliggöra medlemsföretagens bidrag till säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.Varim är en branschorganisation inom TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar