Kommunikation hjälper Varim i mål

- Vårt övergripande mål är att vara den självklara samarbetspartnern inom VA-branschen för organisationer, myndigheter och politiker. För att nå det målet har vi identifierat kommunikation som ett viktigt redskap och där måste vi vässa oss ytterligare.

Så förklarar Paul Molin, styrelseordförande i Varim, organisationens satsning på extern kommunikation under 2018.

- Det övergripande syftet med kommunikationen är att synliggöra Varims arbete och öka den generella kännedomen om Varim. Vi vill att enskilda företag, organisationer och myndigheter ska inse hur viktigt det är med en väl fungerande branschorganisation. Tillsammans kan vi hitta de bästa lösningarna på de utmaningar som samhället står inför, fortsätter Paul.

Extern satsning
Mycket av Varims arbete sker i arbetsgrupper med stort fokus på interna möten. Kommunikationen bedrivs till stor del inom dessa grupper och det är lätt att glömma bort att även sprida den utanför den närmaste kretsen, men Varim har nu insett betydelsen av att synas i bredare sammanhang för att bland annat visa vilka möjligheter som öppnas upp om olika parter samverkar vad gäller viktiga branschfrågor såsom hållbara tekniska lösningar, effektivare upphandlingsprocess och kompetensförsörjning.

- Vi vill vara en kraftfull mötesplats för medlemsföretagen och en kunnig företrädare för deras intressen. För att klara de uppdragen måste ju även mottagarna känna till oss och ha förtroende för det vi gör, så kommunikation är viktigt ur alla aspekter!

Eftersom Varim är en liten organisation med begränsade resurser sker satsningen till en början i det lilla formatet.


Foto: Erik Winnfors Wannberg, Cirkulation

För ytterligare information, kontakta Elin Steinberg, Tf Generalsekreterare, på tel. 08-782 08 61 eller Paul Molin, Ordförande, på tel. 040-691 45 06.

Varim är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling. Som branschorganisation tydliggör Varim medlemsföretagens bidrag till att säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning. www.varim.se

Elin Steinberg
Tf Generalsekreterare
08-782 08 61
elin.steinberg@tebab.com  

Taggar:

Om oss

Varim är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. Som branschorganisation arbetar Varim för att tydliggöra medlemsföretagens bidrag till säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.Varim är en branschorganisation inom TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar