Regeringens satsning på rent vatten bara ett första steg

Regeringen har i samband med budgeten presenterat en satsning på 32 miljoner kronor för att under åren 2014-2017 främja utvecklingen av ny teknik för att rena vatten från bland annat läkemedelsrester. ”Vi gläds åt att regeringen har insett problemet med läkemedelsrester i vatten. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och vill vi säkerställa tillgången på rent och tryggt vatten även i framtiden så måste vi investera mer i våra reningsverk och i ny teknik”, säger Johan Möllerström, ordförande i Varim, branschföreningen för den svenska vattenreningsindustrin.

Varim välkomnar regeringens satsning för att främja utvecklingen av ny teknik för att rena vatten från bland annat läkemedelsrester. Det är ett bidrag till att främja teknikutvecklingen. Men minst lika viktigt är att använda den teknik som redan finns. De stora problemen med svensk vattenhantering kvarstår och vi ser allt fler vattenhaverier som det som inträffade i Östersund 2010. Med översvämningar i klimatförändringarnas spår kommer ännu större problem med att allt avloppsvatten inte får plats i reningsverken, s.k. bräddning. Fler steg behöver tas från både stat och kommuner för att skapa säkert vatten för alla.

-          ”Vattnet i Sverige är bra, men inte så bra som många tror. Vi har problem med kemikalier i vattnet och kraven på reningsverken ökar i och med att det kommer in fler komplicerade ämnen i avloppen. Därför behöver vi investera i ny teknik för att garantera en säker dricksvattenförsörjning även i framtiden”, säger Johan Möllerström.

För kommentarer kontakta:

Johan Möllerström, ordförande VARIM, telefon 076-639 58 01
Robert Kingfors, projektledare VARIM, telefon 08-782 09 64

VARIM

c/o TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB
Box 5510
114 85 Stockholm
varim@tebab.com 
Tel. vx +46 8 782 08 50

VARIM är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. VARIMs huvuduppgift är att utvidga samarbetet inom branschen samt öka insikten hos stat, kommun och allmänhet om vikten av att rening av vatten fungerar väl och effektivt. VARIM är en branschorganisation inom TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Taggar:

Om oss

Varim är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. Som branschorganisation arbetar Varim för att tydliggöra medlemsföretagens bidrag till säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.Varim är en branschorganisation inom TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar