Svaga nationella krav orsak till cryptosporidiumutbrott i Östersund

Igår kom domen mot Östersunds kommun efter fallet med cryptosporidium i dricksvattnet under hösten 2010. Kommunen frias av tingsrätten eftersom att det vid tidpunkten inte fanns några krav på specifik vattenreningsteknik som kunde ha förhindrat utbrottet. Varim anser att lagstiftningen måste förtydligas och ansvarig myndighet måste ställa tuffare krav på kommunerna att skydda sina vattensystem.

-          Det är kommunernas ansvar att säkerställa tillgången till rent och säkert dricksvatten. Alla kommuner borde ha som målsättning att, oavsett regelverk, leverera hälsosamt vatten till sina invånare, säger Robert Kingfors, generalsekreterare för Varim, branschföreningen för svensk vattenreningsindustri

Enligt Varim visar fallet i Östersund tydligt att dagens lagstiftning är alldeles för svag för att säkerställa tillgången till rent och säkert vatten.

-          Ansvaret faller på lagstiftaren att formulera tydligare krav gentemot myndigheter och kommuner. Vi ser att Dricksvattenutredningen, som leds av Gunnar Holmgren, spelar en nyckelroll i detta när de inventerar behoven och formulerar förslag på lagstiftning för att säkerställa tillgången på dricksvatten, säger Robert Kingfors.

Under hösten 2010 var det känt i Stockholm, Göteborg och Malmö att det fanns skäl att skydda sig mot parasiten cryptosporidium vid kommunala vattenverk. Livsmedelsverket och föreningen Svenskt Vatten hade påtalat detta i skrifter och på kurser. Kunskapen var dock inte allmänt spridd vilket stärker bilden av att kunskapen måste höjas och regelverket förbättras. Det faktum att kommunen inte bröt mot några regler endast för att det inte fanns några regler på området stärker den bilden ytterligare. Det finns flera parasiter och bakterier som potentiellt kan göra vårt dricksvatten otjänligt. Att säkerställa tillräckliga mikrobiologiska barriärer borde vara en hög prioritet för kommuner som levererar dricksvatten till sina medborgare.

-          Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Om ett privat livsmedelsföretag hade orsakat samma omfattande skada på samhället och individer som Östersunds kommun gjort så hade påföljden blivit avsevärd mycket tuffare än utfallet mot Östersunds kommun, säger Robert Kingfors.

För kommentarer kontakta:
Robert Kingfors, generalsekreterare VARIM, telefon 08-782 09 64

VARIM är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. VARIMs huvuduppgift är att utvidga samarbetet inom branschen samt öka insikten hos stat, kommun och allmänhet om vikten av att rening av vatten fungerar väl och effektivt. VARIM är en branschorganisation inom Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Taggar:

Om oss

Varim är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. Som branschorganisation arbetar Varim för att tydliggöra medlemsföretagens bidrag till säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.Varim är en branschorganisation inom TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Kontakt