Varim bjuder in politik, näringsliv och myndigheter att diskutera vatten och hållbarhet i Almedalen

Vatten är en viktig faktor för fortsatt tillväxt och avgörande i framtida infrastrukturplanering, samtidigt som säkringen av framtida dricksvatten är en nyckelfråga i arbetet med klimatanpassning. För att lyfta vattenfrågorna under Almedalsveckan, finns branschorganisationen Varim på plats för enskilda möten och ett större middagsevent.

Den 1 juli arrangerar Varim en årlig middag i samband med Almedalsveckan, i år tillsammans med Föreningen Vatten. Till årets middag kommer politiker, företag inom vattenreningsbranschen och experter på området. Syftet är att skapa dialog och samförstånd kring vatten och vattenförsörjning som en viktig del av Sveriges utveckling.

  • Varims medlemmar arbetar i den här branschen för att de är djupt engagerade i vattenfrågorna. Vi vill föra en konstruktiv dialog med politiken och övriga näringslivet för att driva diskussionen framåt och hitta lösningar på de utmaningar vi ser. Men vi kan inte göra arbetet på egen hand utan vi behöver föra en dialog mellan industrin, politiken och ansvariga myndigheter. Det behövs mer kunskap och politiska initiativ, säger Johan Möllerström, ordförande för Varim.

Klimatförändringarna riskerar att försämra Sveriges vattenkvalitet och öka risken för bakterieutbrott. Samtidigt råder ett informationsunderskott kring hur våra vattentäkter mår, hur samhällets utsläpp verkligen ser ut och vilka riskområden som finns.

  • För att hantera de här utmaningarna behöver vi skapa insikt om att hoten är verkliga och öka investeringarna i vår vatteninfrastruktur. Samhället behöver även ta med vattnet i den övriga infrastrukturplaneringen och i arbetet med klimatanpassning, säger Johan Möllerström.

  • Tillgången till rent och säkert vatten varierar över landet och det finns en begränsad kunskap om hur läget ser ut i olika kommuner. Allt vatten måste renas och en god vattenkvalitet ska vara en självklarhet över hela landet. Idag släpps orenat vatten ut vid höga flöden på grund av dålig kapacitet i näten, och denna så kallade bräddning sker utan att någon har en överblick över helheten.

För frågor kontakta:
Johan Möllerström

Ordförande Varim, Vattenreningsindustrins Mötesplats

Mail: johan.mollerstrom@malmberg.se

Telefon: 076 639 58 01

VARIM är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. VARIMs huvuduppgift är att utvidga samarbetet inom branschen samt öka insikten hos stat, kommun och allmänhet om vikten av att rening av vatten fungerar väl och effektivt. VARIM är en branschorganisation inom Teknikföretagens Branschgrupper AB. www.varim.org

Taggar:

Om oss

Varim är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. Som branschorganisation arbetar Varim för att tydliggöra medlemsföretagens bidrag till säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.Varim är en branschorganisation inom TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar