Botanisten Mora Aronsson får stort naturvårdspris

Report this content

Marie-Claire Cronstedts Pris 2021 på 100 000 kronor tilldelas botanisten Mora Aronsson (Uppsala och Bålsta) för hans djupa engagemang i botanik och biotopskydd och folkbildande insatser på gräsrotsnivå om flora och naturvård.


Mora Aronsson får Marie-Claire Cronstedts Pris 2021. Foto: Ulrika Lundblad

Priset delas ut av kung Carl XVI Gustaf på WWFs höstmöte 22 oktober på Ulriksdals slott i Solna.

– Det är för mig personligen en stor ära att ta emot detta pris. Det är ett erkännande av att det går att kombinera yrkesverksamhet och ideellt arbete – att samarbete ger resultat, säger Mora Aronsson i en kommentar till Marie-Claire Cronstedts Pris 2021.

Mora Aronsson har en utbildning i växtekologi, växtsystematik och kvartärgeologi huvudsakligen från Stockholms universitet. Dessförinnan arbetade han tio på Naturhistoriska Riksmuseets herbarium parallellt med sin utbildning. Sedan 30 år tillbaka är han på SLU Artdatabanken (Sveriges Lantbruksuniversitet) som kärlväxtexpert   i dagsläget jobbar han mycket med att öka kunskapen om invasiva främmande växter.

Pristagaren har haft ett stort ideellt engagemang från 1970-talet inom fältbiologerna och senare inom botaniska föreningar, som ordförande för Stockholms- och Uppsalaföreningarna och den rikstäckande Svenska Botaniska Föreningen. Han har ofta synts i media, inte minst under omröstningen i vintras om Sveriges nationalblomma – liten blåklocka.

–Moras arbete för att sprida kunskap och engagemang om vår flora och natur har inspirerat och påverkat många, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på WWF som sitter i priskommittén.

Priset delades första gången ut 2020 till professor emeritus Ingvar Ekesbo för forskning och engagemang i djurskyddsfrågor.

Juryns motivering: ”Mora Aronsson har på ett föredömligt sätt visat att man kan kombinera ett professionellt utvecklingsarbete inom naturvård, på vetenskaplig grund, med ett djup ideellt engagemang och folkbildande insatser på gräsrotsnivå. Han har i båda dessa roller under årtionden bidragit till att lyfta vikten av floran och livsmiljöernas betydelse i det svenska, europeiska och arktiska naturvårdsarbetet”.

Kontaktuppgifter: Pristagaren: Mora Aronsson, ordförande Svenska botaniska föreningen, 072 - 512 10 43, mora.aronsson@svenskbotanik.se, hemsida: www.svenskbotanik.se

Marie-Claire Cronstedts Stiftelse: Bill Andreasson, ordförande MCC Stiftelse, 070 – 592 48 36, mccstiftelse@billandreasson.com, hemsida: http://mccstiftelse.se/

WWFs representant i priskommittén: Peter Westman, biträdande generalsekreterare, 076-837 80 59

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Media

Media

Dokument & länkar