Den akuta övergödningen berör oss alla

Efter en kall vår kom maj och bjöd på soliga varma dagar med rekordhöga temperaturer och varmt i badvattnet. Det är lätt att för en stund glömma klimatkris och global uppvärmning när vi njuter av försommarvärmen.  Men så plötsligt är den där – den årliga plågan, algblomningen.

Algblomningen i Östersjön har kommit tidigare än normalt. Den är en effekt av övergödningen som visar att läget är allvarligt för vårt innanhav och det är vi själva som bär ansvaret.

Precis som vi människor, så älskar de blågröna algerna solsken, värme och stilla vindar. Vinterns rekordhöga halter av växtnäringsämnen i Östersjön från våra avlopp, läckage från jordbruksmark och Östersjöns döda bottnar gör att vi varje sommar får algblomningar som förstör våra semesterupplevelser.

Algblomningarna är ett tecken på att Östersjön verkligen behöver vår hjälp. Men övergödningen skapar också andra, mindre synliga problem. När algmassorna sjunker till botten bryts de ner och förbrukar syre. Syrebristen kan leda till bottendöd. Idag är ett område dubbelt så stort som Danmark i stort sett livlöst i Östersjön. Det drar igång en ond cirkel. Gamla utsläpp av fosfor läcker ut från de syrefattiga bottnarna och förvärrar övergödningen.

Länderna runt Östersjön måste leva upp till sina löften och minska sina utsläpp av övergödande ämnen om vi ska kunna rädda Östersjön. Visst har utsläppen från land minskat genom utbyggnaden av reningsverk. Men syrebristen och de döda bottnarna breder fortfarande ut sig och algblomningarna kommer allt tidigare år för år.

WWF arbetar hårt för att länderna ska uppfylla sina åtaganden för att minska övergödningen och utsläppen. Även om Sverige kommer bäst ut i WWFs Östersjöbarometer, som ger en bild av hur länderna lyckas med sitt miljöarbete i Östersjön, hamnar vi fortfarande på underkänt.

Men det är inte bara politikernas beslut som påverkar läget i Östersjön. Företagen och privatpersoner bär också en del av ansvaret. Som konsumenter och privatpersoner kan vi bidra till att bekämpa övergödningen, till exempel genom att fixa våra enskilda avlopp och tömma båttoaletten i hamn. Bara genom att agera tillsammans på detta sätt kommer vi att få mindre algblomningar under framtida somrar.

Åsa Ranung, chef vattenmiljö Världsnaturfonden WWF

Anders Alm, Östersjöexpert på Världsnaturfonden WWF

Erika Reje, WWF

Taggar:

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Prenumerera

Media

Media