Illegal handel med plastavfall ökar i världen

Report this content

Växande avfallsmängder med plast har öppnat dörrarna för kriminella nätverk. Det visar en ny rapport från  Interpol som kartlagt allt fler illegala transporter med plastavfall från Nordamerika och Europa. Det mesta går till Asien, men även till länder i Afrika och Sydamerika som oftast inte har kapacitet att ta hand om avfallet. Nu måste kontrollen och lagarna skärpas, säger WWF.

 
Illegalt plastavfall dumpat på en strand i Malaysia. Foto: Interpol

Rapporten från Interpol visar att 40 procent av transportvägarna från Europa till Asien och en tredjedel från Nordamerika till Asien användes för olagliga transporter. Inom EU skedde de olagliga plasttransporterna på 13 procent av vägarna.–Vi måste få till ett globalt bindande plastavtal för att stoppa handeln som riskerar människors hälsa och miljö. Baselkonventionens skärpta förslag kring plastavfall måste genomföras snarast om läget ska förbättras, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Sedan Kina stängde för import av bland annat plastavfall 2018 har läget förvärrats. Vissa länder i Europa lovar att återvinna uppemot 30 procent av plasten, men dignar under avfallsbördan med bristfälliga återvinningssystem. Det resulterar i olagliga avfallsbränder och deponier.
En stor granskning som gjordes 2018 och publiceras idag av Interpol visar att kriminella ligor avslöjats på 20 procent (52 av de 257) av de internationella trafikrutterna. Ofta är kriminaliteten dold via lagliga transporter som skydd.

Avfallskriminalitet har blivit ett ökande problem och beror på vår oförmåga att hantera sopbergen.
Inte nog med att plasten förorenar haven och det marina djurlivet – nu ser vi också konsekvenserna av olaglig hantering, säger Metta Wiese, havs-och plastexpert på WWF.

Att fattiga länder används som soptippar av rikare länder har länge varit ett faktum. 1995 ledde debatten om elektronikskrot till en internationell konvention och exportförbud inom EU till länder utanför unionen.

WWF har en namninsamling för kravet på ett globalt bindande plastavtal som två miljoner människor skrivit på: https://www.wwf.se/plast/

Den globala plastproduktionen uppgår i dag cirka 320 miljoner ton per år. Mindre än 10 procent återvinns. Forskare hävdar att mängden plast som läcker till haven riskerar att tredubblas fram till 2040 – från 11 till 29 miljoner ton 2040. Det motsvarar nästan 50 kilo plast på varje meter kustlinje över hela världen.           

www.sciencedaily.com/releases/2020/07/200723203945.htm#:~:text=The%20research%20found%20that%20if,110%20pounds)%20of%20plastic%20on

Interpol-rapporten här: här: https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-alerts-to-sharp-rise-in-plastic-waste-crime

Fakta: Gränsöverskridande avfallstransporter regleras i Baselkonventionen från 1992. Den omfattar i dagsläget omkring 175 länder (USA inte med). Från och med 2021 ska även plastavfall regleras. Konventionen jobbar för att minska uppkomsten av och omhänderta farligt avfall och minska gränsöverskridande transporter till ett minimum.

Regeringen https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/05/hardare-krav-pa-plastavfallsexport-efter-fn-moten-om-avfall-och-kemikalier/

För frågor, kontakta:

Metta Wiese, havs- och plastexpert WWF, 076-419 89 55

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77