Kloka val hemma ger snabba miljöeffekter för IKEAs och WWFs ecoratörer

Genom enkla lösningar kan svenska hushåll minska sitt brännbara avfall med upp till 70 procent. Det har IKEA och WWFs ecoratörsfamiljeri Kalmar visat i ett första steg i utvecklingsprojektet Hållbart liv hemma.

Med enkla och smarta inredningslösningar har familjerna lyckats minska sitt brännbara avfall med upp till 70 procent. Främst beror det på att familjerna blivit bättre på att källsortera avfall och matrester. Alla resultat går att följa på familjernas bloggar.

– Vi sorterar jättemycket nu. Det känns som om det knappt blir några sopor kvar att slänga längre, säger Emil Sandebäck, en av deltagarna i projektet.

– Det här visar hur små förändringar i vardagen direkt ger snabba miljöeffekter. Att vara ecoratör handlar om att kombinera kreativ inredning med miljötänk och våga prova nya lösningar. Det är enklare än många tror att skapa ett härligt hem och samtidigt spara både på sina egna och jordens resurser, säger Ann-Sofie Gunnarsson, projektledare för Hållbart liv hemma, IKEA Sverige.

En femtedel av svenskarnas energianvändning sker i hemmet. En energikonsult har besökt familjerna och identifierat energibovarna. Familjerna har fått en display installerad som visar hur mycket el som används.

– Den fungerar som en väckarklocka och bidrar till att ecoratörerna kan ta ett större personligt ansvar för sin egen energianvändning. Styrkan i projektet är att vi tillsammans kan hitta konkreta lösningar som har stor positiv påverkan på miljön, säger Mariann Eriksson, marknadschef på WWF.

Nästa steg för familjerna handlar om att hitta enkla lösningar som sparar energi, genom t ex LED- belysning, stand-by-knappar, textilier och mattor.

Ecoration handlar om att minska miljöpåverkan i hemmet genom ett förändrat beteende och kreativa inredningslösningar. Genom att mäta familjernas koldioxidfotavtryck* får IKEA och WWF information om hur hushållen kan påverka sina utsläpp. Kalmarfamiljernas koldioxidfotavtryck ligger i dag under snittet i Sverige men med en stor spridning mellan deltagarna.

Svenskarnas utsläpp ligger i genomsnitt på 8-10 ton koldioxid per år och person men skulle behöva minskas till 1-2 ton koldioxid per år och person om vi mer rättvist ska dela på det globala utsläppsutrymmet.

Läs mer om projektet och familjerna på: www.ikea.se/ecoration

Om du har frågor eller vill genomföra intervjuer med familjerna, hör av dig till:
Ann-Sofie Gunnarsson, projektansvarig för Hållbart liv hemma, IKEA Svenska Försäljnings AB, ann-sofie.gunnarsson@ikea.com
Tel: 0701-46 61 22
Mariann Eriksson, marknadschef WWF, Mariann.Eriksson@wwf.se
Tel: 0706-87 33 31

*Koldioxidfotavtrycket beräknas utifrån ett globalt konsumtionsperspektiv. Här inkluderas det totala koldioxidutsläpp som drivs fram av konsumtionen och är fördelat på kategorierna boende, transporter, mat och övrig konsumtion.

 

 

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Prenumerera

Media

Media