Makrillen tas bort från rött ljus i WWFs fiskguide

Makrill från Nordostatlanten ändras från rött till gult ljus i WWFs fiskguide från och med idag. Ändringen sker efter att Internationella Havsforskningsrådet ICES den 15 maj - strax efter att Fiskguiden släpptes - gått ut med nya rön om att bestånden av makrill fördubblats jämfört med 2018.

–WWF uppdaterar vanligtvis sina konsumentråd en gång om året. Men på grund av den stora förändringen i ICES nya beräkningsmodell har WWF beställt en ny intern utvärdering av makrillfisket i Nordostatlanten. Garnfångad makrill visar sig då gå från rött till gult ljus. Vi är självklart positiva till att makrillbeståndet är i mycket bättre skick än vad forskarna tidigare sagt, säger Karin Glaumann, fiskexpert på WWF och ansvarig för Fiskguiden.

Dagen efter WWFs lansering av Fiskguiden – den 15 maj - släppte Internationella havsforskningsrådet ICES nya beståndsuppskattningar för makrillen 2019 efter en begäran från Norge. ICES använde nu en ny beräkningsmodell. Den visade att makrillbeståndet var mer än dubbelt så stort som vad man tidigare beräknat – 770 358 ton istället för de 318 403 ton som låg till grund för beslutet 2019 om makrillfisket i EU.

Ändringarna i WWFs fiskguide är:

•                    Makrill fiskad med garn i Nordostatlanten går från rött till gult ljus

•                    Makrill fiskad med ringnot i Nordostatlanten går från gult till grönt ljus

•                    Kvar på grönt ljus är makrill fiskad med handlina i Nordostatlanten

•                    Kvar på gult ljus är makrill fiskad med trål i Nordostatlanten

•                    Fortsatt gult ljus gäller även för makrill fiskad med trål i Nordvästatlanten.

•                    Kvar på rött ljus är makrill från Ostcentrala Atlanten (FAO 34) och Medelhavet. 

De nya råden för makrill i Fiskguiden gäller från och med den 5 juni 2019.

För mer info, kontakta:

Karin Glaumann, fiskexpert och ansvarig för Fiskguiden, 073 159 94 15, karin.glaumann@wwf.se

Inger Näslund, senior havsexpert WWF, 070-105 30 57

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77, marie.vonzeipel@wwf.se

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar