Norden i topp i global ranking av miljöinnovationer

 

De nordiska länderna är bäst i världen på att främja grönt entreprenörskap – högst rankas Danmark, följt av Finland och Sverige som blir tredje bästa land i världen. Norge rankas lägst av de nordiska länderna. Det visar en rapport av WWF och Cleantech Group som nu genomförts för tredje gången.

- Innovationer för att stärka miljöarbetet och nå de globala hållbarhetsmålen är redan en stor bransch som kommer att växa kraftigt kommande år. Rapporten visar att ju mer länder satsar på miljöteknik, desto mer får de tillbaka i form av ekonomi, investeringar och arbetstillfällen, säger Stefan Henningsson, senior rådgivare inom klimat, energi och innovation på Världsnaturfonden WWF och en av initiativtagarna till rapporten.

Den nya rapporten Global Cleantech Innovation Index 2017 visar länders styrkor och svagheter i att främja innovation och entreprenörskap på miljöområdet.  Med hjälp av 15 kriterier – som kopplas till hur miljöinnovationer uppstår, kommersialiseras och växer – har 40 länder, däribland G20-länderna, utvärderats i relation till deras BNP. 

Rapporten pekar på att de länder som är i framkant anpassar sig bättre till den växande efterfrågan på förnybar energi och att stötta startups mot framgång, till exempel genom börsnoteringar, innovationskluster, uppköp från multinationella företag och tillgång till riskvilligt kapital. Dessa länder satsar också mer på åtgärder för att sporra den internationella efterfrågan på miljöteknik.

Högst ranking totalt får Danmark, följt av Finland och Sverige. Områden där länderna sticker ut är faktorer som positiv attityd till entreprenörskap, höga forskningsanslag till miljöteknik, högt antal patent, hög andel förnybar energi och jobb inom sektorn. Samtidigt har regionen idag ett svagare klimat för investeringar i förnybar energi jämfört med omvärlden. Norge rankas lägst av de nordiska länderna men utmärker sig med stora satsningar på forskning och utveckling.

Sedan förra rankingen har Sverige förbättrat sin profil som bland annat beror på ökade satsningar på forskning och utveckling och att fler miljöteknikbolag börsnoterats.

- Sverige gör mycket bra och ett nytt viktigt initiativ är Gröna Fonden. Men för att driva fram fler miljöinnovationer och få dem på export måste Sverige ge mer stöd åt spjutspetsbolag att komma ut på marknaden, både hemma och internationellt genom fler strategiska samarbeten. En klimatlag som tar med Sveriges påverkan på utsläppen internationellt ger arbetet med att sprida klimatlösningar ett viktigt och långsiktigt instrument, säger Stefan Henningsson.  

Ladda ner rapporten och högupplösta bilder här

http://www.wwf.se/show.php?id=1706141.

Mer fakta ur rapporten:

  • Danmark, USA och Sverige utmärker sig som bäst på att skapa ”ekosystem” som främjar miljöinnovationer genom att tillhandahålla relevanta strukturer, stöd och incitament.
  •  Israel, Finland och Kanada rankas högt när det gäller att kontinuerligt generera patent för och satsa riskkapital i nya miljöinnovationer.
  • Tyskland, Singapore och Sydkorea är bra på att skala upp och investera i miljöinnovationer och på att skapa arbetstillfällen inom sektorn.
  • Av de nordiska länderna rankas Norge lägst. Samtidigt var Norges budget för miljöteknikforskning högst: Om resten av världen antog deras budgetnivå (andel av BNP) skulle det globalt investeras cirka fyra gånger mer än idag.
  • Polen har klättrat mest med tretton placeringar sedan förra rankingen 2014. Det beror bland annat på utökad budget för forskning och utveckling av miljöinnovationer (som nu når upp till det globala genomsnittet) och att landet blivit mer attraktivt för investeringar i förnybar energi.
  • Rapporten visar också på en viktig trend: Förra året investerades två tredjedelar av allt riskkapital (tidigt skede) såväl som gröna obligationer i rena transporter, energieffektivitet och förnybar energi – tre nyckelområden för att kunna uppnå en fossilfri ekonomi.

För kontakt:

Stefan Henningsson, senior rådgivare energi, klimat och innovation på Världsnaturfonden WWF på 070-5799291 eller stefan.henningsson@wwf.se

Om rapporten:

Global Cleantech Innovation Index 2017 rankar länderna med de bästa och sämsta förutsättningarna för att främja miljöinnovationer. Analysen baseras på kriterier som allmän innovationsförmåga, entreprenörskap, patent, privata investeringar i olika skeden och samkörs med krav på klimat- och energipolicy, investeringsklimat i förnybar energi och antal gröna jobb. Resultatet visar på ländernas nuvarande förutsättningar att vara med i utvecklingen av miljöinnovationer de kommande 10 åren. Datan för 2017 års rapport sträcker sig mellan 2013-2016. 

En särskild rapport som fokuserar på Sveriges styrkor och svagheter gentemot andra länder kommer att publiceras i September 2017.  

Global Cleantech Innovation Index 2017 togs fram i samarbete mellan WWF, Cleantech Group, Tillväxtverket, Asian Development Bank, Energimyndigheten och UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation)

 

 

Taggar:

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Prenumerera

Media

Media