Ny rapport från WWF, Älvräddarna och Telge Energi: 266 förslag för hållbar vattenkraft – på riktigt

Report this content

Vattenkraften är en viktig förnybar energikälla men kan också ha en negativ påverkan på miljön, inte minst när det gäller den biologiska mångfalden. I dag släpps en rapport om hur vattenkraften skulle kunna bli mer hållbar och fungera bättre i samklang med naturen.

Rapporten "Ångermanälvsprojektet – förslag till miljöförbättrande åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven" – visar att det finns stora möjligheter att återge liv till en utbyggd älv och gynna både biologisk mångfald och lokal utveckling.

För att vattenkraften ska vara en del av en hållbar energiförsörjning måste den miljöanpassas. Det här projektet visar glädjande nog att det är fullt möjligt att göra det utan några större energiförluster och utan att det kostar så mycket, säger Lennart Gladh, expert på sötvatten hos Världsnaturfonden WWF.

Rapporten som är en del i en serie av Skogsstyrelsens rapporter om Ångermanälven, har tagits fram av WWF, Telge Energi och Älvräddarna i samarbete med flera andra och berättar om resultaten från det nyligen avslutade Ångermanälvsprojektet.
Den visar att det finns goda möjligheter att skapa fiskvägar förbi kraftverken till låg kostnad. För varje kraftverk redovisas förslag på hur fiskpassage kan ordnas, ibland med olika alternativ. Dessutom visar projektet på möjligheten att återskapa livsmiljöer i strömmen i Fjällsjöälvens nedre del och i alla torrfåror och avstängda sidokanaler. Totalt innehåller rapporten 266 förslag på åtgärder, varav 111 inte påverkar kraftproduktionen alls.

Människan står inför stora utmaningar gällande miljö och klimat. Koldioxidhalten i atmosfären ökar, samtidigt som fiskbestånd och biologisk mångfald utsätts för stora påfrestningar. Genom rapporten från vårt projekt i Ångermanälven vet vi nu att det finns stora utvecklingsmöjligheter vad gäller såväl hållbar vattenkraft som fiskbestånd och biologisk mångfald. Nu vet vi vad som är möjligt att göra och även hur. I nästa steg kommer vi att jobba med ett av de konkreta åtgärdsförslagen och vi hoppas att fler aktörer vill vara med på tåget, säger Petra Hallebrant, kundchef på Telge Energi.

Att frågan är viktig råder det inget tvivel om.
I Sverige står vattenkraften för hela 42 procent av den totala elproduktionen och är en betydande del av den förnybara elen. Nyligen kom också en rapport från Naturskyddsföreningen och WWF som visar att miljöanpassningar i vattenkraften, förutom biologisk mångfald även bidrar till att skapa jobb i glesbygd. Läs mer här: www.wwf.se/source.php/1603344/rikedomar%20vatten%202.pdf

LADDA NED RAPPORTEN:
www.wwf.se/rapport-angermanalven

FAKTA OM PROJEKTET:

Under 2013 inledde elbolaget Telge Energi och Världsnaturfonden WWF ett samarbete med gemensamma projekt kring förnybar energi på naturens villkor och hållbar vattenkraft. Nu publiceras den första gemensamma rapporten, från arbetet i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven. Rapporten "Ångermanälvsprojektet – förslag till miljöförbättrande åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven", innehåller 266 konkreta åtgärdsförslag, varav 111 inte påverkar kraftproduktionen alls. I samband med att rapporten släpps publiceras en sammanfattande broschyr om både detta och tidigare projekt i samma område. I projektet har flera olika aktörer förutom WWF, Telge Energi och Älvräddarna medverkat: Vilhelmina Model Forest (VMF), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Skogsstyrelsen, Ångermanälvens Fiskeförening (ÅFF) och Coompanion Västernorrland. Rapporten är en del i Skogsstyrelsens serie rapporter om Ångermanälven.
Den 7 oktober hålls även ett informationsmöte och en pressträff i Vilhelmina.

För mer information, kontakta:

Lennart Gladh, expert sötvatten, Världsnaturfonden WWF, 070-221 03 67, lennart.gladh@wwf.se@wwf.se

Elin Dunås, presskontakt Världsnaturfonden WWF, 070-776 27 86, elin.dunas@wwf.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

För att vattenkraften ska vara en del av en hållbar energiförsörjning måste den miljöanpassas. Det här projektet visar glädjande nog att det är fullt möjligt att göra det utan några större energiförluster och utan att det kostar så mycket
Lennart Gladh, WWF