Nytt initiativ från WWF ska rädda Östersjön från övergödning

Report this content

Idag, den 14 september, drar WWF igång Baltic Stewardship Initiative – ett internationellt nätverk som ska få livsmedelskedjans aktörer att öka cirkuleringen och minimera läckaget av växtnäring genom hållbara och lönsamma metoder. Målet är att minska övergödningen i vattendrag, sjöar och i Östersjön. Bakom initiativet står WWF, Lantmännen och LRF med finansiering av Jordbruksverket*.


Foto: Germund Sellgren

Enligt en ny rapport, som släpps i samband med nätverkets lansering, är livsmedelskedjan i Östersjöregionen fortfarande för linjär och långt ifrån läckagefri. Effektiviteten varierar mellan länder men en stor andel av de växtnäringsämnen som tillförs livsmedelssystemet nyttjas inte optimalt.

— Idag bidrar livsmedelsbranschen tyvärr stort till övergödningen av Östersjön. Med Baltic Stewardship Initiative vill vi tillsammans med lantbrukare, matproducenter och handel hitta lösningar som inte bara är miljömässigt hållbara utan också är ekonomiskt bärkraftiga. På så sätt kan branschen utvecklas samtidigt som den bidrar till målet om ett levande Östersjön, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

De företag och organisationer som går med i nätverket ska, utöver att aktivt arbeta med initiativets frågor i sin egen verksamhet, tillsammans gå i bräschen för en mer Östersjövänlig och cirkulär lantbruks- och livsmedelsindustri.

Deltagande aktörer ska både sprida lösningar som fungerar men också ta nya grepp. Eftersom hela kedjan är med är förhoppningen att det på sikt skapar nya affärsmöjligheter och sätt att samverka inom branschen.

Upplägget med att föra dialog genom hela livsmedelskedjan och fokusera på ekonomisk hållbarhet ger goda förutsättningar för nya sätt att samarbeta, säger Palle Borgström, förbundsordförande på LRF.

Aktörerna ska även driva på politiker att skapa incitament för gröna investeringar och arbeta för att öka kunskapen längs kedjan, från lantbrukare till konsument. 

— Vi vill ytterligare stärka hållbarhetsarbetet i kedjan från jord till bord. En mer cirkulär och samtidigt ekonomiskt konkurrenskraftig modell för att förse grödorna med växtnäring är central i utvecklingen av framtidens livsmedelsproduktion och jordbruk, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Redan före den officiella lanseringen har ett tjugotal aktörer som representerar olika delar av livsmedelskedjan anslutit sig till Baltic Stewardship Initiative, däribland Coop och Ågårds Lantbruk.

* Finansiering av Jordbruksverket via dess landsbygdsprogram.

Baltic Stewardship Initiative lanseras genom ett digitalt event den 14 september kl 13.00-13.45Se program och anmäl dig här för att delta.

Rapporten ”Potential for Circularity in the agri-food system” som släpps idag har tagits fram av Metabolic på uppdrag av WWF Sverige. Rapporten utreder hur näringsflödena i Östersjöregionen ser ut och var de största utsläppskällorna finns. Ladda ner rapporten här.

Fakta 

Övergödningen är en av Östersjöns största utmaningar och lantbruket är den största utsläppskällan. Mycket har gjorts av länderna runt Östersjön för att minska belastningen och sedan 1980-talet har tillförseln av kväve och fosfor nästan halverats. Trots detta är 97 % av Östersjöns areal fortfarande påverkad av övergödningen. Extrema algblomningar som leder till syrebrist och bottendöd är några av de problem som övergödningen orsakar. Enligt HELCOM måste utsläppen av kväve minska med ytterligare 7% och av fosfor med 44% jämfört med 2015 års nivåer för att Östersjön ska återfå ett ekosystem med god ekologisk status.  De svenska utsläppen till södra Östersjön, som är värst drabbat av övergödning, måste minska betydligt mer.

 

För mer information, kontakta:

Kristina Atkinsson, projektledare för Baltic Stewardship Initiative på Världsnaturfonden WWF 073 – 534 53 37, kristina.atkisson@wwf.se

Erika Reje, pressekreterare på Världsnaturfonden WWF, 0765-454000, erika.reje@wwf.se

 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar