Overshoot Day: Jordens resurser slut 1 augusti

”Earth Overshoot Day” infaller rekordtidigt i år och redan 1 augusti har mänskligheten gjort av med årets budget av förnybara resurser. Nya siffror visar att vi globalt lever som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande och i Sverige som om vi hade cirka 4 planeter.

Koldioxidutsläppen orsakar hälften av vårt fotavtryck.

–Vår hemläxa är långtifrån gjord. Vi konsumerar planetens resurser i en rasande takt och släpper ut för mycket koldioxid. Sommarens torka och bränder i Sverige har gett oss en smärtsam påminnelse om extrema väder som riskerar att bli vanligare om klimatförändringarna fortsätter. Nu är det avgörande att politikerna, näringslivet och privatpersoner växlar upp, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Overshoot Day inträffar två dagar tidigare än 2017. Under resten av årets fem månader lever vi över våra tillgångar. 86 procent av världens invånare bor idag i länder med ett för högt ekologiskt fotavtryck, enligt nätverket Global Footprint Network som samarbetar med WWF.  

Överkonsumtionen leder till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. Eftersom vår resursanvändning ökat har Overshoot Day gradvis flyttats från december till augusti sedan 1970-talets början.

Enligt Global Footprint Networks beräkningar står livsmedelsförsörjningen för cirka 25 procent av vårt globala fotavtryck och koldioxidutsläppen för cirka 60 procent. Åtgärder som kan minskarfotavtrycket och flytta Overshoot Day i rätt riktning är att kraftigt minska matsvinnet och köttkonsumtionen och ställa om till mer kompakta och integrerade städer med hållbara, effektiva och förnybara energi-, transport- och resurssystem.

– För att på global nivå hålla klimatförändringarna väl under 2 grader (med sikte på 1,5 grader) och nå nettonollutsläpp 2050 måste vi halvera koldioxidutsläppen vart tionde år. Vi behöver ställa om energisystem och transporter, kraftigt minska matens klimatpåverkan och satsa på en mer hållbar konsumtion, säger Gunilla Elsässer, chef för WWFs arbete med mat, klimat och energi på WWF.

Det här kan du göra: Åk mer kollektivt, dra ner på  bil- och flygresor, minska köttkonsumtionen (ät mindre men bättre kött), handla mer hållbart, se över hemmets elkonsumtion samt spara och investera klimatsmart.

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/det-har-kan-du-gora/1609668-det-har-kan-du-gora-klimat

FAKTA:

Organisationen Global Footprint Network (med säte i USA, Belgien och Schweiz) har myntat begreppet Overshoot day för att visa hur människan överkonsumerar planetens resurser. På bankspråk innebär det att vi börjar leva på kapitalet och inte på räntan.

En hållbar livsstil – det vill säga minskad konsumtion av naturresurser och mindre koldioxidutsläpp – är avgörande för att jordens naturresurser ska räcka och planeten ska fortsätta vara en beboelig plats lång tid framöver.

Overshoot Day beräknar vårt ekologiska fotavtryck, dvs den yta (ekosystem) som behövs för att producera naturresurserna och för att ta hand om det avfall och restprodukter som vår konsumtion ger upphov till, framförallt koldioxidutsläpp.

Fotavtrycket beräknar också ländernas biokapacitet (jordbruks-, betes- och skogsmark samt fiskeområden). Biokapaciteten kan ta hand om en del av det avfall vi orsakar, i synnerhet koldioxidutsläppen.

Overshoot Day – historik (datum från tidigare år justeras i efterskott när beräkningsmetoderna uppdateras)

3 augusti 2017

5 augusti 2016

6 augusti 2015

8 augusti 2010

23 september 2000

11 oktober 1990

3 november 1980

29 december 1970

Läs mer på: https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/klimatkalkylatorn/1692363-berakna-din-miljopaverkan-med-klimatkalkylatorn

För frågor, kontakta:

Gunilla Elsässer, avdelningschef för mat-, klimat- och energifrågor på WWF, 070-712 93 26

Ola Hansén, klimatexpert WWF, 070-280 80 33

Anna Richert, matexpert WWF, 070-637 68 78

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Taggar:

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se