Positiv trend för fjällräven

Report this content

Årets inventering visar på en positiv trend för den skandinaviska fjällrävsstammen. Enligt preliminära resultat har 98 valpkullar registrerats i Skandinavien i år  72 valpkullar i den svenska fjällkedjan och 26 kullar i Norge. Totalt finns det cirka 300-350 fjällrävar. WWF välkomnar den positiva trenden.

Fjllrvsfamilj i Vindelfjllen 2019

 

 

 

 

 

 

 

Fjällrävsfamilj i Vindelfjällen. Foto: Peter Lindgren

Det är otroligt roligt att utvecklingen går i rätt riktning. Men fjällrävsstammen är fortfarande beroende av bra förvaltning för att överleva på sikt.  Till exempel behövs stödutfodring och åtgärder för att minska angrepp från rödrävar, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Sommarens inventeringssiffror presenterades på ett norsk-svenskt seminarium i Kiruna 22-24 oktober, arrangerat av Felles Fjellrev II, Felles Fjellrev Nord, NINA, Stockholms universitet, Miljødirektoratet, Statens naturoppsyn och WWF.

Trots att det inte blev ett lämmelår tycks fjällrävarna ha hittat tillräckligt med föda.

– Glädjande nog föddes cirka 72 kullar i den svenska fjällkedjan jämfört med 54 förra året, vilket är en ökning med 26 procent. Men många valpar dör under det första året, säger Sandra Jönsson, WWFs fjällrävsexpert i det EU-stödda projektet Felles Fjellrev.

Däremot har antalet föryngringar i Norge halverats jämfört med 2018 – 26 kullar i år jämfört med ett drygt 50-tal förra året.

– Det beror enbart på bristen på smågnagare i fjällrävens sydliga utbredningsområde i Norge (Hardangervidda, Finse och Dovrefjell/Snøhetta). Det kom mycket regn och snö omvartannnat som inte gynnar lämlarna. Mest föryngringar blev det österut från Sylarna, Helags och norrut till Varangerhalvön, säger Nina E. Eide, ansvarig för fjällrävsövervakning på Norsk Institutt for Naturforskning, NINA, i Norge.

Både Sverige och Norge har aktivt jobbat med olika metoder för att rädda sina fjällrävar. I Sverige handlar det främst om stödutfodring och jakt på den större och konkurrerande rödräven. I Norge har vilda fjällrävar dessutom fångats in och fått föröka sig i fångenskap på Sæterfjellets avelsstation. Sedan släpps valpar ut i det fria.

På 1970-talet uppskattades antalet vuxna djur i den svenska fjällkedjan till cirka 90 individer. År 2015 fanns omkring 240 reproducerande vuxna fjällrävar i Sverige och Norge, enligt Naturvårdsverket. Förra året hade antalet nått 300-strecket.

Tack vare insatserna finns nu många fler fjällrävar i Skandinavien. Men det finns inte längre något reproducerande par i Finland.

– En anledning är att konkurrenten rödräven rör sig allt längre in i fjällen där den tar mat och boplatser. Klimatförändringarna påverkar gnagarcyklerna och rödräven kan nu föröka sig även på kalfjället.          Upp-och nedgångarna för gnagarna blir mer ojämna. Varmare vintrar ger inte de rätta förutsättningarna under snötäcket, säger Sandra Jönsson. 

Numera inventeras fjällräv i Sverige och Norge med samma metod för att få jämförbara data. Den bygger på både vinter- och sommarkontroller av lyor.

Den formella slutrapporten för fjällrävsinventeringen 2019 kommer i december.

Fakta: Trots att fjällräven fridlystes 1928 i Sverige och 1930 i Norge, började stammen att återhämta sig först efter stödinsatser i slutet av 1990-talet. Djuren jagades intensivt under slutet av 1800-talet och under 1900-talets första decennier. Innan dess uppskattar forskarna att det fanns uppemot 4 000 fjällrävar i Sverige.

Svenska fjällrävsprojektet startades vid Stockholms universitet på 1980-talet och innefattar studier av hela det ekosystem där fjällräven ingår.

Felles Fjellrev är ett gränsöverskridande interreg-samarbete mellan Sverige och Norge med EU-stöd för att rädda den utrotningshotade fjällräven. Projektet pågick 2010-2014. Fas två startade 2016 och håller på till och med 2019. Stödutfodring är den viktigaste insatsen. Den har lett till att fjällrävarna både kunnat föda fram fler valpkullar och börjat sprida sig till tidigare utbredningsområden.

Antalet fjällrävar:

2019: 72 valpkullar i Sverige och 26 i Norge (300-350 djur)

2018: 54 valpkullar i Sverige och 53 i Norge  (304 vuxna fjällrävar i Skandinavien)

2017: 31 valpkullar i Sverige

2016: 8 valpkullar i Sverige

Videobilder:
https://www.youtube.com/watch?v=JPRP7yU9nII

https://www.youtube.com/watch?v=1lFbreiSQvU

För frågor, kontakta:

Sandra Jönsson, fjällrävsexpert WWF, 072-589 86 90, sandra.jonsson@wwf.se

Mats Ericson, projektledare för Felles Fjellrev, 070 647 52 25

Nina E. Eide, seniorforskare på NINA (Norsk institutt for naturforskning), ansvarig för övervakning av fjällräv i Norge), mobil +47 957 04 383, nina.eide@nina.no

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77, pressjour 08- 546 575 0

Prenumerera