Riskfyllt att strunta i floders betydelse, visar ny rapport

I takt med att översvämningar och torka riskerar att bli vanligare lyfter en ny WWF-rapport fram betydelsen av friska och fungerande floder för att exempelvis mildra naturkatastrofer.  Trots att hundratals miljoner människor världen över är beroende av floder hamnar de oftast i strykklass – ända tills deras naturliga funktion är förstörd och kriser uppstår.

Fiskare som fiskar med nät på Dzanga River i Centralafrikanska republiken. Foto: Martin Harvey

– Förstörda fiskeområden och deln som försvinner är några exempel på skador som uppstår när vi människor misslyckats med att ta hand om och värdesätta världens floder. På global nivå har åtta av tio sötvattenslevande ryggradsdjur försvunnit de senaste 40 åren, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

WWFs s rapport Valuing Rivers släpps inför Internationella Vattenveckan i Stockholm. Den visar hur den traditionella och snäva synen på floder som leverantörer av vatten och energi tar fokus från viktiga funktioner, allt från fiske till naturliga översvämningsskydd för städer.

Kortsiktigheten kan leda till stora ekonomiska förluster. Redan idag kommer en knapp femtedel (19 procent) av världens samlade bruttonationalprodukt (BNP) från områden som dras med stora ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsrisker när det gäller vatten. Det sker samtidigt som de flesta av världens stora deltan, som i exempelvis Ganges, Indus, Mekong, Nilen och Yangtze, både sjunker och krymper.

– Floder är inte bara till för att transportera vatten. Vi måste få världens politiker och företag att förstå hur viktiga de är och det gäller även i Sverige. Våra storskaligt vattenkraftsutbyggda älvar i norr måste sluta att betraktas

som förlorade. Det handlar om att ta vara på och utveckla alla de värden som älvarna representerar genom att bevara och återskapa deras levande sötvattenekosystem, säger Mattias de Woul, sakkunnig sötvatten på WWF.

Floder har centrala roller i många kulturer och religioner. Rapporten visar att friska floder, särskilt med fritt strömmande vatten, ger en rad viktiga fördelar för människor över hela världen:

• 2 miljarder människor är beroende av floder för sitt dricksvatten • 500 miljoner människor bor i deltaområden som är helt beroende av sediment från floder. • 25 procent av världens livsmedelsproduktion är beroende av floder för bevattning. • Minst 12 miljoner ton fisk i sötvatten fångas varje år som ger mat och försörjning för tiotals miljoner människor.

Ny teknologi erbjuder nya lovande sätt att förbättra hur vi mäter våra vatten- och flodsystem. Även förbättringar av dagens metoder, som att värdera vatten och kvantifiera ekosystemtjänster, ger nya möjligheter. Slutligen betonar rapporten betydelsen av en god vattenförvaltning där myndigheter, företag och finansiella institutioner måste samarbeta för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling.

Rapporten (på engelska) bifogas och kan laddas ner från wwf.se, under pressmeddelanden.

För frågor, kontakta:

Mattias de Woul, sakkunnig sötvatten WWF, mattias.dewoul@wwf.se, 0706-871074

Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, hakan.wirten@wwf.se, 0705-65 45 15

Pressfrågor: Nina Schmieder, nina.schmieder@wwf.se, 0735-862622, press@wwf.se , 08-546 575 00 eller Marie von Zeipel, 070-629 10 77

Taggar:

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se