Sopberg hotar Zakynthos havssköldpaddor

WWF och flera grekiska miljöorganisationer kräver nu att myndigheterna tar tag i den växande sopskandalen på ön Zakynthos. Ön är en viktig äggläggningsplats för en stor del av Medelhavets havsköldpaddor som nu riskerar att inte kunna lägga sina ägg på stränderna. 

Det är en skandal och djupt tragiskt att myndigheterna inte agerar, säger Inger Näslund, havsexpert på WWF.

För två år sedan stängdes en illegal avfallsdeponi i Zakynthos marina nationalpark, där bland annat havssköldpaddorna lägger ägg. Stängningen kom efter ett beslut i Europadomstolen som hävdade att Grekland bröt mot miljölagarna i skyddade Natura 2000-områden.

Sedan dess har gatorna i Zakynthos stad varit fyllda med sopor. Nu försöker de lokala myndigheterna begrava det kommunala avfallet i deponier som drivs utan tillstånd.

Snart väntas nya maskiner tas i bruk för att packa avfall i den olagliga deponin i nationalparken. Men inga giltiga tillstånd finns. 

 Den illegala sophanteringen hotar äggläggningsplatserna för havsköldpaddorna. Varje år kommer de könsmogna honorna tillbaka till den strand där de föddes för att lägga sina ägg. Äggen riskerar att gå förlorade med allt skräp och plast som förstör stränderna. Av 1000 lagda ägg är det bara en enda liten sköldpadda som överlever till vuxen ålder. säger Inger Näslund.

Svenska WWF har under många samlat in pengar til skydd för de oäkta karettsköldpaddornas boplatser i nationalparken. Den bristande avfallshanteringen är hot mot öns naturvärden och de stränder som lockar turister och havssköldpaddor varje år.

I ett gemensamt upprop kräver WWF och organisationer som jobbar för sköldpaddorna (Sea Turtle Protection Society of Greece, ARCHELON, MEDASSET och Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk seal) att myndigheterna hittar lagliga lösningar på sopkrisen som inte förstör skyddade områden.

Fakta: 2014 stängdes den illegala deponin efter en dom i Europadomstolen att deponin varit i olaglig drift sedan 2006. Trots stängningen har viss verksamhet fortsatt. Nu befarar många att verksamheten utökas utan riktiga tillstånd.

FAKTA: Varje år i juni kommer de oäkta karettsköldpaddorna (Caretta caretta) upp under natten på några av Zakynthos stränder för att lägga sina ägg. De lägger omkring 120 ägg per gång och det tar mellan 55-60 dagar innan de kläcks. Av 1000 lagda ägg är det bara en enda liten sköldpadda som överlever till vuxen ålder. Två månader senare, i september, kläcks äggen och de små ungarna kravlar sig upp ur sanden för att ta sig ner till vattnet. Sköldpaddorna måste konkurrera med turisterna om de attraktiva sandstränderna. Ett område vid Laganasbukten är sedan 1999 skyddat som marin nationalpark.

I dagsläget är det människan som utgör det största hotet främst genom fiske som bifångst, miljöförstöring, föroreningar och strandnära bebyggelse. Jakt på både vuxna och unga havssköldpaddor samt deras ägg leder till kraftigt minskade populationer över hela världen.

Läs mer på: http://www.wwf.gr/crisis-watch/crisis-watch/biodiversity-natural-resources/5-biodiversity-natural-resources/dangerous-illegal-landfill-in-the-sea-turtle-national-marine-park-of-zakynthos-island-opens-again

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/arter/1568458-havsskoldpaddor

För frågor, kontakta:

Inger Näslund, havsexpert WWF, 070-105 30 57

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77

Theodota Nantsou, policychef, WWF Grekland, tnantsou@wwf.gr

Taggar:

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se