Svårt välja rätt fisk på restaurang

Report this content

Det är svårt för svenskarna att välja hållbar fisk när de går på restaurang. En undersökning från Världsnaturfonden WWF visar att två av tre konsumenter är osäkra på om fisken de ätit det senaste halvåret varit miljömärkt. Samma undersökning pekar på att konsumenterna vill välja bättre fisk och efterfrågar tydligare märkning av restaurangerna.

-          Det måste bli enklare för konsumenterna att välja rätt fisk. För det krävs tydligare information på restaurangerna så att man som kund kan se om fisken man väljer är miljömärkt. Restauranger måste ta ansvar och kan inte fortsätta att slarva med informationen om den fisk de erbjuder, säger Inger Näslund, expert på havs-och fiskefrågor på WWF.

I en SIFO-undersökning som gjorts på uppdrag av WWF uppger två av tre svenskar att det är viktigt för dem att äta miljömärkt fisk. Samtidigt menar nästan var tredje konsument att de inte vet vilka fiskar som är hotade.

Varken på restaurang eller i butik är det helt lätt att välja miljömärkt fisk. I undersökningen svarar 64 procent att de är osäkra på om fisken varit miljömärkt på restaurang medan de som är osäkra i butik uppgår till 36 procent.  På frågan om vad som skulle få dem att välja mer miljömärkt fisk svarar 62 procent tydligare märkning i butik och 50 procent tydligare märkning på restaurang. Det är viktigare faktorer än ett billigare pris som 24 procent uppger.

-          Allt mer fisk blir miljöcertifierad, vilket är positivt. Men för att spårbarheten ska fungera i hela ledet så måste även restaurangerna och handeln ta sitt ansvar och certifiera sig. Idag är det glappet alldeles för stort och det går ut över konsumenterna, säger Inger Näslund.

På bara 40 år har nästan hälften av livet i haven försvunnit. En viktig orsak är det omfattande och pågående överfisket. Utvecklingen för haven ser dock inte mer lovande ut i dagsläget. Flera viktiga arter som haj, tonfisk och den för oss så viktiga torsken riskerar att fiskas ut och försvinna. Det påverkar inte enbart de enskilda fiskarterna utan riskerar att rubba hela ekosystem i haven. Resultatet kan leda till allvarliga följder för våra möjligheter att få mat, syre och jobb runt hela jorden. För att stoppa denna utveckling är det viktigt att vi som konsumenter inte fortsätter att äta fisk som är på väg att bli utfiskad eller som fiskats på ett skadligt sätt för miljön.

Idag drar WWF igång en kampanj för att rädda världens hav. Läs mer på www.wwf.se/raddahaven.

Om SIFO-undersökningen:

SIFO-undersökningen genomfördes på uppdrag av Världsnaturfonden WWF under september 2016. Totalt intervjuades 1006 svenskar mellan 18-79 år.

För högupplösta bilder:

http://www.wwf.se/show.php?id=1665465

För mer information, kontakta:

Taggar:

Prenumerera

Media

Media