Svenska ”pärlan” Björns skärgård snart naturreservat

En dröm i uppfyllelse! Efter tiotals år av envist arbete från naturvårdare och eldsjälar är Björns skärgård i
Norduppland på väg att bli naturreservat med stora marina inslag. 2013 utsågs
området till Svensk pärla av WWF och nu är alla markköp för reservatet klara.
Naturen är spektakulär och här finns 3 500 häckande kustfågelpar och en
tredjedel av landets bestånd av skräntärnor.  

– Det är helt fantastiskt. En dröm har gått i uppfyllelse när köpet av Björns skärgård är klart. Processen har präglats av en mycket positiv dialog med samtliga berörda parter, inte minst Bergvik Skog och Fortifikationsverket, säger Björn-Gunnar Lagström, vd på Upplandsstiftelsen, en av de drivande i arbetet bakom naturreservatet.

WWF har bidragit med 1,3 miljoner till Upplandsstiftelsen för att köpa loss mark och öar av markägaren Bergvik skog. Tidigare har Länsstyrelsen och Naturvårdsverket gått in med statligt stöd till förvärvet.

– Jag är otroligt stolt. Vi vill gärna se fler liknande lösningar där företag, myndigheter och även privata markägare kan samarbeta för att skydda områden för framtida generationer. Här finns både spännande natur-och kulturmiljöer som erbjuder spektakulära naturupplevelser, fågelskådning, bad och handredskapsfiske, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Det blivande kommunala naturreservatet på cirka 2500 hektar omfattar sju stora öar, många små skär och en liten del av Hållnäshalvöns fastland.Förslaget om naturreservat är ute på remiss till 17 november och ska så småningom klubbas av Tierps kommun. Tanken är att Björns skärgård då får en skötselplan och ett starkare skydd för att bevaras intakt för framtiden. Om allt går enligt plan kan invigning ske under 2018.

FAKTA:

Björns skärgård hyser en rik biologisk mångfald med hotade arter som skräntärna, utter, gölgroda och en fantastisk flora med strandveronika, salttåg, havsälting och kustbaldersbrå. Här finns även kulturhistoriska sevärdheter som fyrvaktarmiljön från 1800-talet.

Ladda ned pressbilder här:http://www.wwf.se/show.php?id=1719116

För frågor, kontakta:  

Björn-Gunnar Lagström, vd Upplandsstiftelsen, mobil 070-586 83 42,

bjorn-gunnar.lagstrom@upplandsstiftelsen.se

Tom Arnbom, naturvårdsexpert WWF, 070-554 40 66, tom.arnbom@wwf.se

Ola Jennersten, naturvårdsexpert WWF, 070-555 14 02, ola.jennersten@wwf.se

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77, marie.vonzeipel@wwf.se 

Taggar:

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se