WWF: Skog motsvarande Sveriges yta borta på 13 år

Report this content

En ny WWF-rapport visar att skogsområden stora som Sveriges yta avskogats på drygt tio år. Om ingenting görs kan 24 platser i tropiska och subtropiska områden stå för över 80 procent av den globala skogsförlusten år 2030. Men det finns hopp. Återhämtningen från Covid-19 krisen kan bidra till lösningar för att rädda skogarna och förhindra pandemier, menar WWF.

  Tropiska skogar hotas fortfarande.  Detta är Borneos djungel i Malaysia där skogen har skövlats för att bli palmoljeplantage. Foto: Shutterstock / Rich Carey        Avskogningen fortsätter. Detta är Borneos djungel i Malaysia, där skogen har huggits ner för att bli palmoljeplantage. Foto: Shutterstock/Rich Carey

WWF-rapporten ”Deforestation Fronts” som publiceras idag, är en analys av 24 områden med hög avskogning i tropiska och subtropiska områden. Studien visar att en yta nästan lika stor som Sverige förlorades i Asien, Syd- och Mellanamerika och Afrika under en 13-årsperiod mellan 2004-2017. Tropiska skogar i cirka 29 länder är fortsatt hotade. Omvandling till jordbruksmark, ohållbart skogsbruk och infrastruktur som vägar och gruvor är viktiga orsaker.

– Siffrorna vi presenterar i dag är alarmerande. Miljörörelsen har drivit frågan om avskogning under lång tid och äntligen verkar medvetenheten öka i hela samhället för konsekvenserna av detta, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på WWF.

För 8 000 år sedan täckte skogen ungefär hälften av jordens landareal, men idag är endast en tredjedel av marken skogsklädd. Och avskogningen fortsätter i chockerande takt, särskilt i områden där några av världens mest hotade vilda djur och växter finns.

I en SIFO-undersökning som WWF låtit göra framkommer att en kraftig majoritet av svenskar – 86 procent vill se kraftfullare politiska beslut i Sverige och i EU, för bättre och mer omfattande skydd av regnskogen. Det gäller såväl klimatet som för den biologiska mångfaldens skull.

– Vi måste helt förändra vårt förhållande till naturen. Världens regeringar hanterar just nu de ekonomiska och sociala effekterna av den globala pandemin, men vi måste också ta tag i överkonsumtionen och fokusera på orsakerna till nya smittsamma sjukdomar. Avskogade områden leder till ökad risk att nya virus och bakterier enklare kan sprida sig mellan djur och människor, säger Olle Forshed, tropisk skogsexpert WWF.

Rapporten visar att kommersiellt jordbruk är den främsta orsaken bakom den globala avskogningen, inte minst det storskaliga jordbruket. Skogsområden skövlas för att ge utrymme för boskap och odla grödor. Andra orsaker är infrastruktur, expansion av vägar, gruvdrift och markspekulation. I många fall leder den ökande efterfrågan på mark till intrång i urfolkens landområden. Avskogningen och omvandlingen av naturliga ekosystem till storskaligt jordbruk är den största orsaken till förlusten av biologisk mångfald runt om i världen.

– Vi måste stoppa avskogningen och förvalta våra skogar på ett hållbart sätt. Därför uppmanar vi alla politiker under Supermiljöåret 2o21 att fatta kloka beslut på de viktiga mötena för att stoppa detta, avslutar Olle Forshed.

Läs engelsk kortversion av rapporten här.

Läs svensk kortversion av rapporten här.

Läs hela rapporten på engelska här.

Kortversionerna bifogas också.

FAKTA De 24 avskogningsområdena i rapporten är:

Syd och Mellanamerika

1 Amazonas – Brasilien 2 Amazonas – Colombia

3 Amazonas – Peru

4 Amazonas – Bolivia

5 Amazonas – Venezuela/Guyana

6 Gran Chaco (slättlandsområde vid Río de la Plata) – Paraguay/Argentina

7 Cerradon (savannområden) – Brasilien

8 Chocó-Darién (bälte av fuktskogar) –Colombia/Ecuador

9 Mayaområdet - södra Mexico med Yucatánhalvön) /Guatemala

Afrika söder om Sahara

10 Västra Afrika – Liberia/Elfenbenskusten/Ghana

11 Centralafrika – Kamerun

12 Centralafrika– Gabon/Kamerun Republiken Kongo

13 Centralafrika – DRC/CAR- Demokratiska Republiken Kongo, Centralafrikanska republiken

14 Centralafrika– Angola

15 Östafrika – Zambia

16 Östafrika – Mozambique

17 Östafrika – Madagaskar

Sydostasien och Oceanien

18 Mekong – Kambodja

19 Mekong – Laos

20 Mekong – Myanmar

21 Sumatra – Indonesien

22 Borneo – Indonesien/Malaysia

23 Nya Guinea – Indonesien/PNG

24 Östra Australien
 

Vill du veta mer, kontakta:
Olle Forshed, tropisk skogsexpert, olle.forshed@wwf.se,  tel 070-2153643
Nina Schmieder, pressekreterare, nina.schmieder@wwf.se, tel 0735-862622