WWF ger ut köttguide i Finland

WWFs satsning på konsumentguider har börjat sprida sig till grannländerna. Idag ger WWF i Finland för första gången ut en guide som granskar köttets miljöeffekter. Rådet är att äta mindre men bättre kött, undvika importkött med rött ljus och gärna äta mer vegetariskt.

  – Ur miljösynpunkt är maten det viktigaste dagliga valet för den enskilda konsumenten. För klimatet, Östersjön och biologisk mångfald är det avgörande hur mycket och vilket slags kött vi äter. Därför ger WWF ut Köttguiden”, säger naturvårdsexpert Stella Höynälänmaa på finska WWF.

– Det är glädjande att Köttguiden sprids till fler länder, det ligger i linje med vår ambition att sprida både Fiskguiden och Köttguiden. I Finland, precis som i Sverige jobbar WWF med att sprida satsningen ”Mindre men bättre kött”. Det är viktigt för att vi ska hålla oss inom ramen för en planet med maten vi äter. På sikt ser vi att Köttguiden bör harmonieras i regionen eftersom kött är en global handelsvara, säger Anna Richert, ansvarig för matfrågor på svenska WWF.

Köttguiden har getts ut två gånger i Sverige, 2015 och 2016.

Läs mer om köttguiden på WWF Finlands hemsida: www.wwf.fi/lihaopas

WWFs Köttguide har producerats som en del av projektet Ät Östersjön ren

För mer information, kontakta:

Anna Richert, ansvarig för matfrågor och svenska Köttguiden, WWF, 0706-37 68 78

Stella Höynälänmaa, naturvårdsexpert WWF Finland, stella.hoynalanmaa@wwf.fi

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77, press@wwf.se

Presstelefon 08 - 546 575 00

Taggar:

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se