WWF och SJ i Sigtuna: Anis bygger bostad åt bina

Report this content

Under tisdagen fortsätter Världsnaturfonden WWF och SJ den hållbara tågturnén till Sigtuna där Let’s Dance-finalisten Anis Don Demina ska bygga bihotell och lära sig mer om biologisk mångfald. Satsningen är en del av WWFs 50-årsjubileum och syftar till att inspirera fler människor till en mer hållbar vardag.

Anis Don Demina är programledare för WWF och SJs tågtunré genom Sverige. I Sigtuna har Anis fått i uppdrag att bygga bostad åt bina. Foto: Shutterstock JurateBuiviene WWF & Christopher Schauz

Tågturnén har nått sin mittdestination med stopp i Sigtuna där Anis tillsammans med WWFs expert Ola Jennersten ska besöka Sigtuna golfbana. Här finns det goda förutsättningar för att gynna och hjälpa den biologiska mångfalden.

– När WWF sa biologiskt mångfald, sa jag, som säkert många andra – va? Men det är precis det som hela den här resan handlar om, att jag och mina tittare ska lära sig. Jag har noll koll på till exempel insektshotell sen innan, men vi gör en kul tolkning på veckans ämne så jag hoppas det kan bidra till att fler skapar eller sätter upp sina egna insektshotell. För de är så mycket viktigare än vad jag kunde tro, säger Anis Don Demina, programledare för WWFs digitala tågturné.

Golfbanan ligger i ett naturskönt område intill Wenngarns slott och Garnsviken. I Askare Hage naturreservat, som ligger nära finns stora ekar, häckande vadare och rördrom. I detta område ska teamet sätta upp bihotell, fågel- och fladdermusholkar och etablera sandbibäddar. Anis har fått i uppdrag att snickra ihop holkar och engagera personer på plats.

– Vi ska lösa problematiken med mat och bostad för de stackars bina. I anslutning till golfbanan ska vi genomföra ett stort pollinationsprojekt där vi ska plantera ängsmark i ruffen, anlägga naturbetesmark med kossor som betar och i trädgården runt klubbhuset ska vi plantera bisnälla växter. Vi vill visa vad man kan göra för att höja biodiversiteten och värdet av naturen runt omkring, berättar Ola Jennersten, expert biologisk mångfald WWF.

Anis har tidigare besökt Växjö, Helsingborg och Göteborg under tågturnén med WWF och SJ. De första två avsnitten med temat hållbart mode respektive hållbar mat finns redan att se på Anis Youtube-kanal. Avsnittet från Sigtuna publiceras den 23 maj. Samtidigt åker WWF-TV och Helenah Swedberg ut till fem andra platser för att undersöka hur WWF jobbar med lösningar på vår tids stora ödesfrågor. 

SJ är partner i WWFs tågturné, och det är självklart för företaget att vara med och bidra till en lyckad turné.

– Att Anis drar ut på turné i klimatets och den biologiska mångfaldens tecken tillsammans med WWF är både viktigt och roligt. Att resa med tåg och SJ är det bästa alternativet för klimatet och det här är ett bra tillfälle för oss att uppmärksamma det. På det här sättet vill vi också uppmuntra våra resenärer att ta del av WWFs förändringar under det här året, säger Tobbe Lundell, presschef SJ.

WWF har tagit fram 50 konkreta förändringar som alla kan göra i sin vardag. Ju fler vi blir, desto snabbare går det. Se vilka förändringar som du kan anta för den biologiska mångfalden nedan.  

Tips på förändring: BYGG ELLER KÖP ETT INSEKTSHOTELL

Det finns knappt 300 olika slags bin och humlor i Sverige, varav 46 av dem är hotade. En anledning är brist på bra boplatser — hjälp insekterna med ett insektshotell!

Tips på förändring: LÅT GRÄSMATTAN VÄXA

Gräsmattan är ett hem åt många viktiga arter, bland annat bin och humlor. Lämna cirka tio kvadratmeter av din gräsmatta oklippt över sommaren så att blomväxterna får blomma. Det är toppen för den biologiska mångfalden!

Tips på förändring: SKAFFA ELLER BYGG EN HOLK

Många fåglar, djur och insekter som lever i ihåliga träd har problem att hitta bohål p.g.a. att vi människor städar bort för mycket ihåliga träd i naturen. Det finns massa olika holkar som du kan sätta upp: fågelholkar med olika stora ingångshål för olika arter, mulmholkar för vedlevande insekter och fladdermöss, samt biholkar för våra pollinerande vänner.

Tips på förändring: PLANTERA FÖR HUMLOR OCH BIN 

Cirka en tredjedel av maten vi äter har pollinerats av humlor och bin. Plantera pollen- och nektarrika växter som pärlhyacint, krokus, lungört, prästkrage eller en kryddväxt så blir pollinatörerna glada.

Fakta: till lokalmedia runt Sigtuna
Detta händer på tisdagen den 18 maj. Anis Don Demina kommer till Sigtuna golfklubb där han bland annat ska bygga biohotell och fågelholkar med ett par golfare för att öka biodiversiteten i området. Runt klockan 14.00 kan det vara ett bra fototillfälle för lokalmedia, ring Ola eller Barbara och stäm av innan, kontaktinfo se nedan. Avsnittet sänds sedan på YouTube den 23 maj.

Fakta: Förlusten av biologisk mångfald

Biologisk mångfald definieras som variationsrikedomen bland levande organismer och innefattar både mångfald inom arter, mellan arter och mångfald av ekosystem. De senaste 50 åren har populationerna av vilda ryggradsdjur minskat med 68 procent i genomsnitt. På grund av att människan överexploaterar, smutsar ner och tränger undan naturen är ofattbara en miljon arter hotade.

Läs mer om tågturnén och se samtliga avsnitt: wwf.se/tagturne

För mer information kontakta:
Ola Jennersten, expert biologisk mångfald, zoolog WWF, ola.jennersten@wwf.se, tel 0705-55 14 02.
Barbara Evaeus, senior hållbarhetskommunikatör WWF, barbara.evaeus@wwf.se, tel 0703-93 90 30.
Nina Schmieder, pressekreterare WWF, 
nina.schmieder@wwf.se, tel 0735-86 26 22.

Dokument & länkar