WWF välkomnar EU-förslag om ålfiskestopp

Report this content

Nu går EU-kommissionen ut med ett förslag om att stoppa ålfisket i Östersjön för 2018. Världsnaturfonden WWF välkomnar kommissionens förslag att stoppa fisket på arten som är starkt hotad men är samtidigt oroade över att ålfisket tillåts fortsätta i resten av EU.

- Det är glädjande och efterlängtat att EU kommer med ett förslag om att stoppa ålfisket nästa år. Gör vi inget snart riskerar vi att förlora den svårt hotade arten. Men det är beklagligt att man väljer att gå fram med ett förslag som enbart gäller i Östersjön, när en stor del av fisket också sker i andra delar av EU, säger Inger Näslund, havsexpert på Världsnaturfonden WWF.

Förekomsten av den europeiska ålen har de senaste 30 åren minskat kraftigt i våra hav och nu återstår endast 5 procent av ålbeståndet. Det är inte enbart fiske på arten som lett till att den nu är hotad. Även utbyggnaden av vattenkraft och annan infrastruktur som hindrar ålens naturliga rörelser har haft stor påverkan på arten. De försök som inletts för att rädda arten har inte lyckats och forskare har varnat för att det måste till kraftiga åtgärder om det ska gå att rädda ålen.

- Vi förutsätter att den svenska regeringen går ut och backar EU-kommissionens förslag om ett ålfiskestopp i Östersjön och att man faktiskt också är med och driver på ett ålfiskestopp i hela Europa, fortsätter Inger Näslund.

Det förslag som EU-kommissionen nu presenterat innebär att ålen som tidigare varit undantagen en fiskereglering inom det europeiska fiskesystemet nu regleras, och att det inte tillåts att fiska på arten 2018 om kommissionens förslag går igenom.

Fakta: Vår europeiska ål (Anguilla anguilla) är klassad som akut hotad av Internationella naturvårdsunionen (rödlistan) och Artdatabanken samt har rött ljus i WWFs fiskguide. Havsforskningsrådet ICES rekommenderar att alla mänskliga aktiviteter som hotar ålen ska minimeras. Överfiske, miljögifter och vandringshinder i form av kraftverksturbiner tros vara några av orsakerna. Invandringen av yngel, "glasål", från Sargassohavet är nere på några få procent jämfört med 1970-talet.

Ålfiske är förbjudet i Sverige sedan 1 maj 2007. Undantag gäller yrkesfiskare med särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten. I vissa sötvatten är fritidsfiske av ål tillåtet, men fångsten får inte säljas. 

För pressfrågor kontakta:

Inger Näslund, havsexpert på WWF, 070-105 30 57

Madeleine van der Veer, Pr & Policy Manager på WWF, 070-292 44 12

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Vi förutsätter att den svenska regeringen går ut och backar EU-kommissionens förslag om ett ålfiskestopp i Östersjön och att man faktiskt också är med och driver på ett ålfiskestopp i hela Europa, säger Inger Näslund.
Inger Näslund, havsexpert WWF