• news.cision.com/
  • Vasallen/
  • Vasallen och Bodens kommun fortsätter visions och utvecklingsarbetet av A8-området i Boden.

Vasallen och Bodens kommun fortsätter visions och utvecklingsarbetet av A8-området i Boden.

Report this content

Vasallen och Bodens kommun fortsätter visions och utvecklingsarbetet av A8-området i Boden. Iréne Lernstål tillträder som ny VD för A8 Vasallen AB. Vasallen förvärvade A8-området av Fortifikationsverket den 1 januari 2002. Utvecklingen så här långt har gått bättre än förväntat. Vi har fått en bra start och idag har styrelsen för A8 Vasallen AB fattat ett inriktningsbeslut att arbeta vidare med etableringen av ett Centrum för Säkerhet samt ett Försvarshistoriskt Museum till A8-området. CFS - Centrum för Säkerhet - planeras att bli en centrumbildning vid LTU med säkerhetsrelaterad verksamhet inom forskning, utveckling, grund- och näringslivsutbildning. Projektledare för Luleå tekniska universitet är Pär Johansson, VD på projektföretaget Designtech AB. Pär har en bred erfarenhet av att leda samordningsprojekt mellan universitet och näringsliv. Förhandlingar har även inletts med Statens Försvarshistoriska Muséer för att starta upp projektet kring en etablering av det Försvarshistoriska museet förlagt till den fd gymnastiksalen och angränsande kasern på A8- området. Diskussioner pågår dessutom med ett flertal andra intressenter som kan tänka sig att etablera verksamheter på området. Idag fattade även dotterbolagsstyrelsen beslut om att utse Iréne Lernstål till ny VD för bolaget. Iréne är utbildad lantmätare från KTH och kommer närmast från Amplion Fastigheter AB i Luleå, där hon har verkat som fastighetschef. För ytterligare information, var vänlig ring: Iréne Lernstål, VD A8 Vasallen AB tel: 070-638 92 23 Jan-Olof Lööf, ordförande A8 Vasallen AB tel: 019-17 50 95, 070-597 50 95 Per-Ulf Sandström, näringslivschef Bodens tel: 0921-621 13, 070-574 Kommun 44 71 Pär Johansson, projektledare och VD tel: 0920-75 992, 070-208 Designtech AB 98 75 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00790/wkr0002.pdf

Dokument & länkar