Marknadsmeddelande 18/18 – Västsvensk Logistik AB (Publ) noteras på AktieTorget den 19 januari 2018

Första handelsdag på AktieTorget för Västsvensk Logistik AB:s aktie är den 19 januari 2018. Kortnamnet för aktien är VASLOG.

Information om aktien: 
Kortnamn: VASLOG
Aktienamn: Västsvensk Logistik 
ISIN: SE0010714436
Orderbok-ID: 458V
CFI: ESVUFR
FISN: VASTSVENSK/SH
Organisationsnummer: 559132-1145
LEI: 5493003X7P6RB1J03W13
Kvotvärde: 1 SEK
Första handelsdag: 19 januari 2018
Antal aktier: 2 450 000
Market Segment: ATSE
MIC code: XSAT
Tick table/liquidity band #: 2 (Shares and depositary receipts) 

Stockholm den 17 januari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Västsvensk Logistik AB har som mål att investera i fastigheter eller i företag som äger fastigheter, säkerställa finansiering för sin verksamhet och bedriva förenlig verksamhet.