Marknadsmeddelande 271/18– Västsvensk LogistikAB:s aktier handlas exkl. utdelning den 16 november 2018

Report this content

Enligt beslut på årsstämman den 16 augusti 2018, om fyra utdelningstillfällen, kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 16 november 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning kommer vara den 15 november 2018.

Utdelningens storlek är 2,00 SEK per aktie.

Detta är det andra utdelningstillfället utav fyra kontantutdelningar.

Avstämningsdag är den 19 november 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: VASLOG
ISIN-kod: SE0010662437
Orderboks-ID: 458V
CFI: ESVUFR
FISN: VASTSVENSK/SH
Utdelning; 2,00 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 16 november 2018

Stockholm den 12 november, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com