Västsvensk Logistik AB (publ)

Delårsrapport 2 november 2017 – 31 januari 2018

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL (Tkr)

2 nov 2017-31 jan 2018

Totala intäkter: 3 318

Driftnetto: 3 231

Förvaltningsresultat: 856

Resultat efter skatt: 21 537

Om oss

Västsvensk Logistik AB har som mål att investera i fastigheter eller i företag som äger fastigheter, säkerställa finansiering för sin verksamhet och bedriva förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar