Earth Hour: Solenergilampor ger ljus till skolbarn

Report this content

Elektricitet är viktigt för hela samhället och för allas vår livskvalitet. I samband med Earth Hour skänker Vattenfall Eldistribution 60 solenergilampor till organisationen GIVEWATTS som distribuerar lampor till skolor i Kenya. Lampor som ger ljus och som kan förbättra familjernas ekonomi och hälsa samt barnens studieresultat.

Skolbarn i stora delar av världen saknar tillgång till ett elnät och el och kan därför inte läsa sina läxor på kvällen. Det vill vi hjälpa till att ändra på. Sedan flera år tillbaka stödjer vi organisationen GIVEWATTS  med solenergilampor till skolor i Homa Bay County i Nyanza Province of Kenya. I samband med Earth Hour skänker vi därför en solenergilampa per minut, dvs 60 nya solenergilampor till skolor i Homa Bay County. Solenergilampan ersätter smutsig ved och fotogen som ger både dåligt ljus och dålig hälsa.

̶  Energi och ljus spelar en stor roll för utveckling. Genom att hjälpa skolbarnen att få ljus att läsa läxor bidrar vi till mer tid för studier för skolbarnen och därmed en bättre möjlighet för dem att höja sin kunskap och sina betyg. På detta vis bidrar vi också till att skapa en positiv samhällsutveckling i regionen, säger Lee Gidlöf, kommunikationschef, Vattenfall Eldistribution AB.

De soldrivna lamporna medför flera fördelar även för skolbarnens familjer. Familjen får, förutom bättre ekonomi, en mycket bättre inomhusluft då varken fotogenlampor eller vedeldning är bra för människa och miljö. Solenergilampan, som är en ren ljuskälla, ger dessutom ett betydligt bättre både allmänljus och läsljus än vad fotogenlampan gör. Solpanelen som laddar lampan kan också användas till att ladda mobiltelefoner, vilket även detta är en fördel för familjerna.

Innan denna gåva har Vattenfall Eldistribution finansierat drygt 740 lampor till cirka 30 skolor i Homa Bay. Vi har tidigare även finansierat 100 lampor till en skola i Narok Town i Kenya.

Läs mer om vårt projekt: Vattenfall Eldistribution i Homa Bay


Fakta om GIVEWATTS

Fortfarande idag har cirka 1,3 miljarder människor i världen inte tillgång till el. GIVEWATTS är en organisation som arbetar med utveckling där det behövs genom att distribuera förnybara energilösningar i form av solcellsdrivna lampor i områden där många människor inte har tillgång till el. GIVEWATTS distribuerar lampor till skolor och sjukhuskliniker runtom i Kenya, oftast i små samhällen och byar långt ut på landsbygden. De valde Kenya på grund av det behov de såg på plats, men fler länder än Kenya kan komma att bli aktuella framöver.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar