En minuts paus för en säker arbetsmiljö på Vattenfall Eldistribution

Report this content

Arbetet på hela Vattenfall Eldistribution AB stoppas under en minut den 26 oktober för att belysa vikten av en god och säker arbetsmiljö.

Under Europeiska arbetsmiljöveckan tisdagen den 26 oktober klockan 14.00 stannar arbetet under en minut på Vattenfall Eldistribution för att uppmärksamma och ytterligare stärka säkerhetskulturen.

Under pausen kommer Vattenfall Eldistribution att sätta fokus på främja arbetsmiljöarbetet - att tänka efter före, riskbedöma alla arbetsmoment och att föregå med gott exempel.

Samtliga Vattenfall Eldistributions medarbetare, tillsammans med entreprenörer och leverantörer, på alla kontor och arbetsplatser över hela Sverige deltar för att visa att en säker arbetsmiljökultur, utan undantag, alltid ska vara främst.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media