Historisk omställning i fokus på Nätbolagsdagen 2021

Report this content

Vattenfall Eldistributions digitala event Nätbolagsdagen 2021 samlade drygt 200 deltagare från energisverige som tog del av presentationer och diskussioner om viktiga frågor som påverkar elnätsbranschen. Nu kan du se webbsändningen och ta del av presentationerna i efterhand.

Dagen inleddes med en inblick i temat för dagen, energiomställningen, var vi står idag och vad som behövs för att vi ska lyckas, modererat av Cecilia Zetterström, enhetschef Kund och Marknad på Vattenfall Eldistribution. 

Den nya stora elektrifieringsvågen vi nu ser i Sverige är den största omställningen i samhället sedan den industriella revolutionen. Vattenfall Eldistributions vd, Annika Viklund pekade ut riktningen och presenterade Vattenfall Eldistributions strategi för en accelererad elektrifiering och hur företaget bidrar till utvecklingen av ett fossilfritt samhälle. Elnäten spelar en avgörande roll i den omfattande elektrifiering som rusar framåt i samhället. Olika prognoser visar att elanvändningen i Sverige kommer att fördubblas till 2050.

 – För att möta tillväxten och kundernas krav på en robust elförsörjning behöver Vattenfall Eldistribution fördubbla elöverföringen genom att bygga det som behöver byggas, se till att näten är effektiva och att elen distribueras med 99,99% leveranssäkerhet. För att förverkliga omställningen krävs samverkan, långsiktiga förutsättningar och nya kompetenser, sa Annika Viklund.

Ämnen på årets nätbolagsdag för Vattenfall Eldistributions regionnätskunder och elproducenter var, förutom energiomställningen, frågor som acceptansutmaningen, regleringen, tillståndsprocessen, tariffer och nätkoder. I den avslutande paneldebatten lyftes bättre samverkan på alla nivåer, social acceptans och kompetensförsörjningen som viktiga faktorer för att klara energiomställningen.

Ta del av hela eller delar av sändningen och presentationerna här nedan.

Nätbolagsdagen 2021

Här kan du se webbsändningen i sin helhet
Moderator Cecilia Zetterström, Kund och marknadsdirektör, Vattenfall Eldistribution AB

Det händer nu – Elnäten är möjliggöraren
Annika Viklund, Affärsområdeschef Vattenfall Distribution och vd Vattenfall Eldistribution AB

Acceptansutmaningen
Peter Takács, Policyansvarig, Vattenfall AB

Varför är prognoser viktiga
Viktoria Neimane, Chef Anläggningsoptimering, Vattenfall Eldistribution

Tariffer 2022
Jakob Eliasson, Chef Affärsoptimering, Vattenfall Eldistribution

Nätkoder
Andreas Adolfsson, Kraftsystemanalytiker Regionnät, Vattenfall Eldistribution

Kunden i fokus
Lars Edström, Affärschef för el och gasnät, Göteborgs energi

Vägledning för anslutning till stamnätet
Fredrik Tinglöw, Svenska kraftnät

Panel: Elektrifieringen sker nu - Hur levererar vi som bransch på förväntningarna?
Fredrik Tinglöw, Enhetschef Systemdesign, Svenska Kraftnät
Anja Alemdar, Chef Public & Regulatory Affairs i Sverige, Vattenfall AB
Jakob Eliasson, Chef Affärsoptimering, Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB distribuerar el till mer än 900 000 företag och privatpersoner genom ett effektivt elnät som möter behoven av nätkapacitet samt el- och leveranskvalitet. Vi bygger framtidens elnät och möjliggör energiomställningen för ett fossilfritt liv inom en generation. I Sverige finns vi på tre orter – Trollhättan, Stockholm och Luleå. Läs mer om vår verksamhet på www.vattenfalleldistribution.se För journalister som söker ytterligare information: 08-739 50 10

Taggar:

Prenumerera