Vattenfall Eldistribution bidrar till att lösa kapacitetsutmaningarna i Stockholmsregionen

Report this content

De stamnät och regionnät som försörjer Stockholmsregionen med el, har för närvarande kapacitetsutmaningar. Fram till dess att elnäten till och inom Stockholmsregionen har förstärkts uppskattar Vattenfall Eldistribution att flexibilitet på cirka 200 MW behövs.

Som en av flera lösningar på denna kapacitetsutmaning kommer Vattenfall Eldistribution, som äger och driver regionnätet i Stockholmsregionen (utom Stockholm stad), bjuda in till öppet anbud för att köpa effektflexibilitet.

Det innebär att elnätskunder i Stockholmsregionen  som har resurser (effekt) som man kan styra, erbjuds att sälja resurserna för att möjliggöra att effekttoppar mellan klockan 08-12 och 17-21 kapas. Under denna vinter, i perioden jan – mars 2021, får man betalt för att hålla dessa resurser tillgängliga för styrning.

- För första gången i Sverige kan elnätskunder konkurrera om att sälja sin effektflexibilitet som elnätskapacitet genom att erbjuda sitt eget pris för tillgängligheten. Vår ambition är att köpa tillgänglighetsavtal på 10 MW i norra Stockholmsregionen och 30 MW i södra Stockholmsregionen i denna första pilot om köp av elnätskapacitet, säger Yvonne Ruwaida, Vattenfall Eldistribution.

-Elektrifiering är en nödvändighet för framtidens välfärdssamhälle och genom att möjliggöra effektflexibilitet bidrar vi till klimatomställningen, avslutar Yvonne Ruwaida.

Detta initiativ är möjligt genom och en del av projektet sthlmflex. sthlmflex är ett gemensamt ettårigt FoU-projekt mellan Svenska Kraftnät, Ellevio och Vattenfall Eldistribution. Initiativet är ett komplement till den gemensamma marknaden för effektflexibilitet med fria bud i hela Stockholmsregionen.

Anbudsprocessen för effektflexibilitet går via en oberoende marknadsoperatör, NODES.

-Vi vill skapa en marknad där olika typer av flexibilitet konkurrerar på lika villkor och där nätbolag som Vattenfall Eldistribution kan köpa effektflexibilitet när den behövs, där den behövs och till rätt pris. Tillgänglighetsavtal och marknaden för fria bud kompletterar varandra och det är väldigt positivt att Vattenfall Eldistribution har båda. Det ska bli spännande att se hur samspelet mellan tillgänglighetsavtal och marknaden med fria bud utvecklas, säger Sofia Eng, Projektledare på NODES.

Läs mer om sthlmflex: https://www.svk.se/sthlmflex

De som vill delta, kvalificerar sig genom NODES. Sedan konkurrerar aktörerna med tillgänglighetspris inom angivet tidsintervall i antingen norra eller södra Stockholmsregionen. Man kan delta med 0,5 MWh en eller flera av de aktuella timmarna. I denna pilot finns ett fast pris på 560 kr/MWh. För mer detaljer och för att delta:

https://nodesmarket.com/vattenfall-availability-contract-procurement-as-part-of-sthlmflex/

Agneta Molinder

Pressekreterare

Tel 0730 855107
 

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://www.vattenfalleldistribution.se/

Prenumerera