Bewag beslutade om sammanslagning med Vattenfall Europe

Report this content

Bewag beslutade om sammanslagning med Vattenfall Europe Bolagsstämman i Bewag AG, som ingår i Vattenfall-koncernen, beslöt den 31 januari 2003 att flytta sin verksamhet in i Bewag Op. Aktiegesellschaft & Co KG och att slå samman Bewag AG med moderbolaget Vattenfall Europe AG. Avtalet om sammanslagning godkändes av en majoritet av 99.75 procent av rösterna. Beslutet innebär ytterligare ett steg mot integreringen av Vattenfalls verksamhet i Tyskland i Vattenfall Europe. Vinsten före skatt för räkenskapsåret på c:a 130 miljoner Euro beslöts gå till en utdelning av 0.58 Euro per aktie. Följande personer valdes av bolagsstämman till styrelsen: Dir Mats Fagerlund, Vattenfall AB Dir Joachim Lubitz, Vattenfall Europe AG Dr. Otto Majewski, f d styrelseordförande i E.ON Energie AG Dr Klaus Rasuscher, Vattenfall EuropeAG Dr Hans-Joachim Reh Vattenfall Europe AG Senator Peter Strieder, Berlin Dir Lennart Billfalk, Vattenfall AB Dir Ann-Charlotte Dahlström, Vattenfall AB Dir Berndt-Olof Helzen, Vattenfall Europe AG Dr Martin Martiny, Vattenfall Europe AG Aktieägarna i Vattenfall Europe AG är kallade till extra bolagsstämma den 6 februari för att fatta beslut om sammanslagningen. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Karl-Erik Olsson, Presschef Vattenfall 08-739 75 83 Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. För vidare information, se www.vattenfall.se . Under OM VATTENFALL/PRESS finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT01340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT01340/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar