Drygt en femtedel av material och radioaktivitet avlägsnat från Ågestaverket

Report this content

Vattenfall har under det första året med operativ nedmontering och rivning av Ågestaverket utanför Stockholm tagit ut 500 av totalt 2000 ton material och avlägsnat drygt 20 procent av den totala radioaktiviteten i verket. Radioaktivt material har packats i godkända behållare och transporterats till Studsvik för mellanlagring inför placering i slutförvar. Under nedmonteringen hittades även en hälsning från laddmaskinen.

- Vi har haft ett bra första år där vi säkert och effektivt har monterat ner flera stora komponenter och system, till exempel laddmaskinen, tungvattentankarna och styrstavarna, Material från icke radioaktiva föremål och strukturer har återvunnits och vissa föremål ska skänkas till Tekniska muséet, säger Nils Bergstrand som är Vattenfalls projektledare för nedmonteringen av Ågestaverket.

Under nedmonteringen av laddmaskinen hittade Vattenfall en handskriven lapp med en hälsning där det stod ”Torsdagen den 20.2 1975 kl. 11.02 – Jag har gjort mitt. LM”. Laddmaskinens uppgift var att byta kärnbränsle i reaktorn och det var en rejäl pjäs med en vikt på 220 ton. Av dess system och komponenter var 50 ton kontaminerat och har därmed omhändertagits som radioaktivt avfall, medan övriga 170 ton stål kunnat verifieras vara fritt från radioaktivitet och därefter hanteras vidare för återvinning.

- Vattenfall deltog i uppförandet och driften av Ågestaverket och nu sluter vi dess livscykel med en säker och hållbar avveckling. Det känns bra att vi tar detta ansvar i vår generation istället för att lämna över till kommande, säger Nils Bergstrand.

Liksom övriga samhället har Vattenfall i samband med pandemin vidtagit en rad åtgärder och pausat vissa arbeten i Ågestaverket i syfte att minska risken för smittspridning av Covid -19. Förhoppningen är att verksamheten ska kunna återupptas med full fart igen efter sommaren. 

Nedmontering och rivning av Ågestaverket startade sommaren 2020 och beräknas vara klar första halvan av 2025. När det är bevisat att radioaktiviteten i de kvarvarande strukturerna är borttagen till så låga nivåer att anläggningen kan bli radiologiskt friklassad, kommer Vattenfall att försluta bergrummet och återlämna det till Stockholms Stad.

Första kommersiella kärnkraftverket
Ågestaverket var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk och i drift 1964-1974. I verket finns endast låg- och medelaktivt material kvar efter att kärnbränsle och annat högaktivt material forslades bort kort efter att verket stängdes 1974. Vattenfall ser till att bevara verkets historia och nedmonteringsarbetet genom högkvalitativa fotoproduktioner.

 

Not till redaktionen:

 Ett stort antal historiska foton från Ågestaverket kan skicka på förfrågan.


För ytterligare information kontakta:
Pressekreterare Markus Fischer, telefon: 070-377 9644, e-post: markus.fischer@vattenfall.com
Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, e-post:
press@vattenfall.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media