Elmarknaden just nu: Fortsatt svängiga elpriser att vänta

Report this content

Den nordiska elproduktionen med vind-, vatten- och kärnkraft har under maj varierat kraftigt, men sammantaget levererat på en stabil nivå. Elpriset är dock fortsatt högt, framförallt i södra Sverige, vilket till stor del beror på höga bränsle- och elpriser på kontinenten.  

Under inledningen av maj blåste och regnade det mindre. Detta påverkade elpriset framförallt i norra Sverige, som vid flera tillfällen under maj hade elpriser på höga nivåer liknande de i södra Sverige.

Bränslepriserna på olja, kol och gas på kontinenten och elpriserna i Tyskland är fortsatt höga, vilket påverkar de svenska elpriserna. Osäkerheten innebär att även priset på fastprisavtal har stigit till extremt höga nivåer under maj. 

– Det vi nu upplever är mycket ovanligt, men världen befinner sig i en extrem situation. Allt påverkas, även elpriset. Vi befinner oss nu i vad vi kallar ”shoulder season”, det vill säga i månaden mellan låg- och högsäsong. Det innebär en lägre efterfrågan på el eftersom vi varken behöver värma upp eller kyla ner våra hem. Det bästa man kan göra nu är att fortsätta ha koll på sitt elavtal. Bind inte i ren panik och se gärna våra energieffektiviseringstips på webben, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning. 

I slutet av månaden regnade det och blåste betydligt mer samt att vårfloden är igång i hela landet.

I Sverige är fyllnadsgraden i vattenmagasinen normal medan den i södra Norge är rekordlåg, vilket drar ner den hydrologiska balansen, som är måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrad i form av snö, vattenmagasin och grundvatten. Just nu pågår de planerade årliga avställningarna för bränslebyte, service och underhåll vid Sveriges och Finlands kärnkraftverk.

– Invasionen av Ukraina och de geopolitiska spänningarna kommer att fortsätta påverka världens alla marknader, inklusive elmarknaden som den senaste tiden upplevt stora svängningar. Beroende på hur situationen utvecklas kommer detta även att påverka elpriset, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning. 

Maj  2022  2021 
Elområde 1, Norra Sverige    57,88 öre/kWh   38,95 öre/kWh  
Elområde 2, Norra Mellansverige    57,88 öre/kWh   38,95 öre/kWh  
Elområde 3, Södra Mellansverige    102,86 öre/kWh   43,50 öre/kWh  
Elområde 4, Södra Sverige    139,14 öre/kWh   48,47 öre/kWh  

Se dagsaktuella timpriser på elbörsen 
Spotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.  

Mer om elmarknaden:
Privat: Om elmarknaden just nu
Företag: Om elmarknaden just nu

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare Vattenfall, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com