Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Report this content

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars. På grund av att snömängden i Sverige och Norge är lägre än normalt så kan det komma att påverka tillrinningen och den kommande vårfloden.

– Under mars månad har elpriset pressats ned efter de inledande höga priserna under årets första månader. Men vi vet att det kan svänga snabbt. Extra viktigt om du inte har ett elavtal med fast pris, är att du tar höjd för svängningarna som vi nu ser allt oftare, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.


Spotpriset för mars väntas bli 37 öre/kWh för elområde 3, att jämföras med ifjol då elpriset låg på 15 öre/kWh. Fastprisavtalen är just nu billigare än vad de var under samma period 2019 men högre än 2020 då det var extrema prisförändringar i samband med att pandemin startade.

Fyllnadsgraden i vattenmagasinen ligger högre än normalt, även om detta sakta men säkert minskar tills vårfloden kommer igång. Dock är det mindre med snö i både Sverige och Norge som ska smälta. Detta kan påverka tillrinningen och årets vårflod som med stor sannolikhet kan bli mindre intensiv än i fjol.

Både kärnkraften och vindkraften har levererat bra merparten av månaden och stundvis pressat spotpriserna nedåt. Den totalt sett goda produktionen av fossilfri energi har lett till att Sverige exporterat drygt 2 TWh hittills i mars, främst till Finland.

Bränslepriserna, som kol och olja, har haft en stark utveckling och påverkat elpriserna uppåt i Tyskland och i förlängningen även påverkar priserna i Sverige.

– De vårliknande marstemperaturerna i stora delar av landet har varit behagliga men har också inneburit att det regnat mer än det har snöat, vilket kan påverka vårflodens intensitet. Välfyllda vattenmagasin är ju en nödvändighet för att inte elpriset ska sticka iväg. Vill du veta vad du betalar varje månad kan du välja ett fast avtal med Bytesrätt. Då kan du om elpriset går ner teckna om elavtalet till det lägre elpriset, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.                                                                                                                 

Spotpriset mars 2021 2020
Elområde 1, Norra Sverige Ca 25 öre/kWh 9,73 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige Ca 25 öre/kWh 9,74 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige Ca 37 öre/kWh 14,97 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige Ca 45 öre/kWh 17,25 öre/kWh

Se dagsaktuella elpriser på rörligt elpris

Mer om elmarknaden:
Privat: Om elmarknaden just nu
Företag: Om elmarknaden just nu

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com

Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com