Energieffektivisering gav SCA Hygiene miljonvinster och bättre miljö

Report this content

Energieffektivisering gav SCA Hygiene miljonvinster och bättre miljö Vattenfall har effektiviserat energianvändningen vid SCA Hygiene Products GmbH i Mannheim. Samarbetet, som beräknas ge bättre ekonomi och bättre miljö, är nu inne i sin andra etapp: drift och utvärdering. I ett första skede identifierade Vattenfall ett tiotal besparingsåtgärder varav fem nu också införts: olika åtgärder för kondensatåtervinning (november 2001) energisnålare uppvärmning av vatten i processen och förbättring av effektiviteten i indunstningsanläggningen (juni 2002). De nu genomförda åtgärderna ger besparing både via återvinning av kondensat och minskad naturgasanvändning, genom att ersätta naturgasproducerad ånga med lågvärdig värme. Värdet av besparingarna beräknas uppgå till motsvarande cirka 7 miljoner SEK per år. SCA Hygiene Products GmbH i Mannheim, tillverkar hygienprodukter och råvara till sådana produkter. Avtalet med Vattenfall om energieffektivisering slöts i januari 2001. Vattenfall har arbetat incitamentbaserat med att identifiera lönsamma besparingsåtgärder samt projektera, installera och finansiera dessa. - Denna energieffektivisering minskar produktionskostnaden väsentligt och bidrar samtidigt till bättre miljö eftersom naturgaseldning ersätts genom återvinning av lågvärdig värme, säger projektledaren John Murray. Vattenfall har också bidragit med resurser för genomförande av projektet, vilket avlastar kundens organisation. Vattenfall har ett liknande samarbete med bland annat SCA Packaging Munksund. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: John Murray, affärsprojektledare, Vattenfall AB Mega, telefon +46-70-664 54 66. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00180/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar