Hallmanpriset till Ingemar Alenäs

Hallmanpriset till Ingemar Alenäs Ingemar Alenäs, Vessigebro, tilldelas Hallmanpriset 2003 för sina framstående insatser för att utveckla vatten- och fiskevården ur såväl det lokala som det nationella perspektivet. Priset överlämnas av Björn von Sydow, riksdagens Talman, vid en ceremoni på riksdagen onsdagen den 21 maj klockan 10.00. Juryn säger i sin motivering att Ingemar Alenäs alltsedan han under 1970- talet blev engagerad i forskningen om försurningens orsaker och skadeverkningar har haft ett brinnande intresse för vatten- och fiskevårdsfrågor. Detta intresse har utvecklats till en bred och djup kunskap i miljö-, vatten- och fiskevård. Ingemar Alenäs har genom en ovanlig strategisk och pedagogisk blick en sällsam förmåga att för såväl allmänheten som för rikspolitiker förenkla svåra samband mellan strategiskt viktiga beslut och den effekt dessa kan få för de alltför ofta förbisedda ekosystemen under vattenytan. Ingemar Alenäs har under åren, såväl i sin yrkesroll som genom sitt stora ideella engagemang, även visat en sällsynt uthållighet i detta arbete. Denna uthållighet har i många fall visat sig vara skillnaden mellan misslyckande och framgång. Ingemar Alenäs har varit en av de mest betydande personerna i den framgångsrika kampen under 1990- och 2000-talet för att försvara anslagen till kalkning av sjöar och vattendrag - Sveriges viktigaste vattenvårdsåtgärd jämte utbyggnaden av reningsverken. Han har vidare bland annat arbetat framgångsrikt för att hindra vattenkraftutbyggnadens skadeverkningar, för minskad eutrofiering genom anläggande av våtmarker, för utformandet av naturvårdsinriktade fiskestadgor på västkusten och för att föra in för vatten- och fiskevården strategiskt viktiga frågor i aktionsplaner för biologisk mångfald, statliga utredningar och regeringens naturvårdspolitik. Ingemar Alenäs blir det sextonde namnet på den honnörstavla som finns i Sportfiskeforum i Älvkarleby. Pristagaren får också en skulptur och 25 000 kr. Hallmanpriset finansieras av medel från Vattenfall och Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund. Juryn består av Bo Bengtsson, Fiskeriverket, Stefan Nyström, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Lennart Nyman, Världsnaturfonden WWF, Kjell Winström Vattenfall samt Helge Jonsson, familjen Hallmans representant. För vidare information kontakta: Kjell Winström, fiskeribiolog, Vattenfall, telefon 08-7396608, 070-5396608. Stefan Nyström, generalsekreterare, Sportfiskarna, telefon 08-7044485, 070-8448875. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00060/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar