Här finns Sveriges bästa förutsättningar för solenergi

Report this content

Nästan sju av tio svenskar är intresserade av att installera solceller på taket. Varannan person vill dessutom göra det för att bli mer självförsörjande. Samtidigt visar Vattenfalls kartläggning Solindex att Sverige hade kunnat generera 11,2 miljarder kWh el per år om alla villabor hade solpaneler på taket.

Vattenfalls Solindex som genomförs för fjärde året i rad, visar hur mycket solenergi som skulle kunna produceras årligen om alla villataken runtom i Sverige hade solpaneler. Årets kartläggning visar att landets villor tillsammans hade kunnat producera 11,2 miljarder kWh. Solenergin skulle räcka för att förse alla hus i Skåne, Jönköping och Värmland med energi för ett år. Bäst potential finns i Västra Götaland. Bara under juli skulle Sveriges solenergipotential kunna ge tillräckligt med el för varje svensk att ha fläkten i gång under 115 nätter.

–  Kartläggningen vill vi ska visa på den otroliga potential som finns i Sverige trots våra nordligare breddgrader. Även om vi ser att många upptäckt fördelarna med solenergi så vill vi fortsätta arbetet med att öka medvetenheten hos ännu fler. Genom att visa vilka mängder energi det handlar om på ett vardagsnära sätt, hoppas jag att ännu fler ser potentialen med solenergi och desto närmare kommer vi målet om att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Lasse Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.

Enligt en ny Sifo-undersökning från Vattenfall skulle nästan sju av tio svenskar kunna tänka sig att installera solceller på taket det närmaste året. Utöver det är tre av tio intresserade av att ha tillgång till reservkraft i form av en generator eller batterier kopplade till solceller, för att bli mer självförsörjande.

– Det är väldigt kul att se att svenskarnas intresse för solceller fortsätter att vara stort. Tekniken kring solceller har under de senaste åren också blivit mer lättillgänglig och kostar i dag betydligt mindre än för bara några år sedan vilket är en positiv trend, säger Lasse Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.

Baserat på info från Solindex släpper Vattenfall även tre solfilmer som omvandlar kilowattimmarna till vanliga saker som vi gör på sommaren, som att äta glass eller att klippa gräset.

Ta del av Solindex och solfilmerna här.
Läs mer om solceller här.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Vattenfall. Undersökningen genomfördes i april 2021 och är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 301 personer i åldrarna 18–79 deltagit i undersökningen.

Om solfilmerna
Filmerna visar hur mycket el som hade kunnat produceras i Norrland, Svealand och Götaland under juni, juli och augusti. För att göra siffrorna mer konkreta omvandlas kilowattimmarna till klassiska saker som förbrukar el under sommaren – egen glasstillverkning, använda elgräsklippare eller att ha fläkten i gång.

Om kartläggningen för Solindex:
Solindex visar hur mycket solenergi som kan skapas årligen i respektive län baserat på solens globalstrålning om alla boenden i småhus byter till Vattenfalls byggnadsintegrerade solpaneler. Globalstrålning kallas den totala mängd solstrålning som träffar en horisontell yta. Den utgörs av summan av strålningen direkt från solen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet, det vill säga solstrålning som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar eller reflekterats av moln.

Om uträkningen:
Indexformel: ((Antal boenden i småhus * 33 kvm) * Globalstrålning) * 0,16 / 10 000 000
Antal boenden i småhus för respektive län har hämtats från SCB och takytan (33 kvm) för ett småhus är ett exempel hämtat från Vattenfall. Globalstrålningen har beräknats med data från SMHI. Resultatet har multiplicerats med 0,16 då soltaken har en verkningsgrad på cirka 16 procent för ett småhus med bra solläge. Siffran har sedan dividerats med 10 000 000 för att göra indexet mer överskådligt. Snittförbrukningen för ett småhus är beräknad till 25 000 kWh.

Topp 10 – Här finns bäst förutsättningar för solenergi

Globalstrålning
kWh/m2 2020
Indexsiffra 2019 Indexsiffra 2020
Riket 1 010 1 076,0 1 122,1
1. Västra Götaland 943 175,4 176,2
2. Stockholm 986 142,6 146,8
3. Skåne 954 152,2 143,0
4. Östergötland 984 49,2 49,7
5. Halland 963 45,6 46,0
6. Jönköping 915 42,1 42,4
7. Kalmar 1 026 37,3 37,6
8. Dalarna 848 34,8 37,5
9. Gävleborg 880 32,8 35,1
10. Uppsala 911 34,7 34,5

Bilaga

Skulle du kunna tänka dig att investera i och installera solceller/solpaneler på ditt tak under det närmsta året?

Totalt
Ja 20 %
Ja, men jag har inte förutsättningarna som krävs 48 %
Nej 24 %
Jag har redan solceller 4 %
Vet ej 4 %

I vilka avseenden skulle du kunna tänka dig bli mer självförsörjande?

Totalt
Egenproduktion av förnybar energi, t.ex. genom solceller 48 %
Ta vara på resurser från naturen, t.ex. bär, kött, örter och svamp 47 %
Egenproduktion av råvaror, t.ex. grönsaker, sädesslag, frukter och örter 41 %
Större matlager i hemmet 29 %
Reservkraft i form av t.ex. en generator eller batterier kopplade till solceller 28 %
Ökade samarbeten med mina grannar 20 %
Självhushåll med djur/boskap 8 %
Vet ej 16 %
 

Globalstrålning
kWh/m2 2020

Indexsiffra 2019 Indexsiffra 2020
Riket 1 010 1 076,0 1 122,1
Västra Götaland 943 175,4 176,2
Stockholm 986 142,6 146,8
Skåne 954 152,2 143,0
Östergötland 984 49,2 49,7
Halland 963 45,6 46,0
Jönköping 915 42,1 42,4
Kalmar 1 026 37,3 37,6
Dalarna 848 34,8 37,5
Gävleborg 880 32,8 35,1
Uppsala 911 34,7 34,5
Värmland 851 34,3 34,3
Örebro 939 33,0 33,9
Södermanland 918 31,7 30,1
Västernorrland 822 27,6 27,7
Västmanland 897 26,4 26,4
Kronoberg 929 25,9 26,3
Blekinge 1 088 27,3 25,3
Västerbotten 740 26,8 25,2
Norrbotten 708 36,2 24,9
Jämtland 759 15,5 15,3
Gotland 1 014 9,5 9,5

Taggar:

Prenumerera

Media

Media