HEW och VEAG går samman till Vattenfall Europe AG Beslut klart om holdingbolag

Report this content

HEW och VEAG går samman till Vattenfall Europe AG Beslut klart om holdingbolag Sammanslagningen av de tyska Vattenfall-företagen Bewag, HEW, VEAG och LAUBAG kommer att fullbordas inom kort. Bolagsstämman för HEW AG godkände på onsdagen samgåendet med VEAG och namnbytet till Vattenfall Europe AG. Den 22 augusti förväntas bolagsstämman i också VEAG godkänna samgåendet. Samgåendet mellan företagen blir en så kallad Push Down Merger, där man först avskiljer de operativa delarna av bolagen och sedan fusionerar de båda moderbolagen i deras nya form till holdingbolag. Redan i juni bildades dotterbolag som förvaltar VEAG:s kraftverk, nät och försäljningsverksamhet. Samtidigt beslutades att avskilja de operativa delarna av HEW, som fortsätter med den lokala verksamheten i Hamburg. Under nästa år kommer Bewag, som har ett brutet räkenskapsår, att genomgå motsvararande förfarande. -Med holdingbolaget skapas basen för Vattenfall på den tyska energimarknaden, säger dr Klaus Rauscher, VD för holdingbolaget. - Jag är nöjd och stolt över att vi kunnat åstadkomma denna fusion snabbare än planerat, trots att den tillhör de mest komplexa som genomförts inom tysk industri. Vi fullbordar med detta den omstrukturering av den tyska kraftmarknaden som inleddes med en öppning av energimarknaden. -Detta är en historisk dag för Vattenfall, sade Lars G. Josefsson, VD och koncernchef i Vattenfall och styrelseordförande i Vattenfall Europe AG. -Under de senaste åren har vi kommit ett stort steg närmare förverkligandet av vår vision om att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Vi har uppnått en storlek som ger oss en ledande roll på den europeiska energimarknaden, en roll som också innebär ett ansvar. Vattenfall ser som en del av sitt ansvar att hålla konkurrensen på energimarknaden levande. Genom sammanslagningen av Bewag, HEW, LAUBAG och VEAG till Vattenfall Europe AG bildas en energikoncern som är den tredje största i Tyskland. Det sammanslagna bolaget har organiserats i Business Units som motsvarar de olika länkarna i energins värdekedja: Vattenfall Europe har verksamhet som sträcker sig från dagbrotten i Lausitz via produktion och nät fram till försäljning av kraft och värme till över tre miljoner slutkunder i Berlin, Hamburg och Westmecklenburg. Vattenfall Europe genererar och säljer årligen omkring 80 TWh elektrisk energi och har omkring 18 000 anställda. Dr Klaus Rauscher har utsetts till chef för Vattenfall Europe AG. Övriga i ledningen blir Hans-Jürgen Cramer (värme och IT), professor Kurt Häge (gruvdrift och produktion), Berndt-Olof Helzén (nät), Joachim Lubitz (ekonomi), dr Martin Martiny (personal), och dr Hans-Joachim Reh (försäljning). Vid bolagsstämman invaldes följande nya ledamöter i styrelsen för Vattenfall Europe: Hartmut Mehdorn, VD för Deutsche Bahn AG Dr Giuseppe Vita, tidigare VD för Schering AG Alf Lindfors, Executive Vice President, Vattenfall AB Lennart Billfalk, Executive Vice President, Vattenfall AB Knut Leman, Senior Vice President, Vattenfall AB Sedan tidigare är följande ledamöter invalda: Lars Josefsson, CEO Vattenfall AB (ordförande), dr Karl-Ludwig Kley, medlem i företagsledningen för Deutsche Lufthansa AG, dr Otto Majewski, advokat och f d chef för Bayernwerk, Matts Ekman, Senior Executive Vice President, Vattenfall AB, Mats Fagerlund, Executive Vice President, Vattenfall AB. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Karl-Erik Olsson, Presschef Vattenfall AB, 08-739 7583 070 53 88 138, Martin May, Presschef Vattenfall Europe, +49-30-5150-2558, +49-40-374722-14, +49 -172-4291248 Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20040809BIT20930/wkr0001.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar