HYBRIT köper norsk elektrolysanläggning för att nå fossilfri stålproduktion i Luleå

Report this content

Framtidens fossilfria stål kommer att tillverkas med vätgas. Hybrit Development, ett samägt bolag mellan SSAB, LKAB och Vattenfall, har därför valt att köpa en elektrolysanläggning för framställning av vätgas från Nel Hydrogen, till pilotanläggningen som just nu byggs i Luleå. HYBRIT, är ett initiativ som stöds av Energimyndigheten och som vill ersätta kol med fossilfri el och vätgas. Utsläpp från stålproduktionen kommer då att vara vattenånga istället för koldioxid.

Stålindustrin är en av de industrier som släpper ut mest koldioxid och står för 7 procent av koldioxidutsläppen globalt och 10 procent i Sverige. En växande global befolkning och urbanisering förväntas leda till en ökning av den globala efterfrågan på stål. Koldioxidavtrycket från stålindustrin är därmed en utmaning för Europa och resten av världen. Därför gick SSAB, LKAB och Vattenfall samman för att skapa HYBRIT ett initiativ med målet att utveckla världens första fossilfria malmbaserade stålframställningsteknik.

I juni 2018 startades byggandet av en unik pilotanläggning i Luleå i norra Sverige. Den alkaliska elektrolysanläggningen på 4,5 MW från Nel Hydrogen kommer att vara en viktig komponent i denna pilot. Pilotanläggningen för fossilfri stålproduktion kommer att användas från 2021 till 2024, därefter går projektet över i en demonstrationsfas. Målet är att ha en fossilfri industriprocess på plats 2035.

– Vi tror att HYBRIT kan spela en viktig roll för att nå en fossilfri framtid. Ordern är ett viktigt steg i vårt mål att utveckla en fossilfri järn- och stålproduktion. Elektrolysanläggningen kommer att ingå i den pilotanläggning som vi just nu bygger i Luleå. För att vi ska kunna nå våra mål behöver vi en högkvalitativ och pålitlig vätgasanläggning och därför har vi valt Nel, säger Martin Pei, ordförande i Hybrit Development och vice verkställande direktör och teknisk direktör SSAB.

– Fossilfritt stål har mycket stor potential och att hjälpa till att ställa om stålproduktionen är en av de viktigaste åtgärder vi kan vidta för att reducera koldioxidutsläppen. Det handlar också om att behålla och utveckla svensk gruv- och stålindustris redan världsledande position. Det här är ytterligare ett viktigt steg på den resan, säger Andreas Regnell, Senior Vice President of Strategic Development, Vattenfall.

– Att bli utvald att leverera elektrolysanläggningen till den första fasen av HYBRIT-projektet är en sann ära. Det är uppmuntrande att se partnerna bakom HYBRIT som leder vägen i arbetet med att minska koldioxidutsläppen inom stålindustrin, en av de mest CO2-intensiva industrier som finns globalt idag. I detta viktiga projekt är HYBRIT-partnerna fast beslutna att förändra sitt beroende av kol och flytta till en förnybar, fossilfri framtid, säger Henning Langås, försäljningschef Alkaline Electrolyzers.

I dagens malmbaserade ståltillverkningsprocess konverteras järnmalmspellets till metalliskt järn genom reduktion i en masugn. Järnoxiden och kolet reagerar sedan och bildar CO2-gaser, såväl som metalliskt järn. Järnet bearbetas vidare innan en stålprodukt färdigställs.

HYBRIT-processen är baserad på direkt reduktion av järnmalm med fossilfri energi och vätgas (H2). Vätgas produceras genom elektrolys av vatten och fossilfri el. Vätet reagerar med syre i järnmalm och metalljärn och H2O (vattenånga) bildas.

– Det är glädjande att se hur nya pusselbitar kommer på plats i vårt samarbete. Framställningen av vätgasen har stor betydelse för utvecklingen av denna nya process och därför var detta kontrakt ett värdefullt bidrag i processen framåt, säger Markus Petäjäniemi, tf direktör för Teknik- och Processutveckling på LKAB.

Om HYBRIT

Hybrit Development AB är ett samriskbolag som ägs av ståltillverkaren SSAB, gruvbolaget LKAB och energibolaget Vattenfall med målsättningen att ta fram världens första fossilfria malmbaserade ståltillverkning. Projektet initierades våren 2016 och målsättningen är att ha en industriell process framme till 2035. Genom att använda fossilfri el och vätgas istället för koks och kol under ståltillverkningen kommer utsläppet att bli vatten istället för koldioxid. Initiativet har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent. HYBRIT initiativet har beviljats finansiellt stöd från Energimyndigheten.www.hybritdevelopment.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
 

Magnus Kryssare
Pressekreterare Vattenfall
Magnus.Kryssare@vattenfall.com
+46 76 769 56 07

Yvonne Edenholm
Informationschef Hybrit Development
yvonne.edenholm@hybrit.se
+46 722 465 765

Mia Widell
Presschef SSAB
mia.widell@ssab.com
+46 76 5272501

Anders Lindberg
Informationschef LKAB
anders.lindberg@lkab.com
+46 980 783 55

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar