Mer än varannan skåning i Vattenfalls undersökning:Fossilfri energi viktigast för miljön

Report this content

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. För att minska den negativa klimatpåverkan anser 55 procent av skåningarna att den viktigaste åtgärden är att investera mer i fossilfri energi. Det visar en ny Sifo-undersökning från Vattenfall. Dessutom är mer än hälften av skåningarna beredda att installera solceller i syfte att minska hemmets klimatpåverkan.

Klimatfrågan har aldrig varit så omdebatterad som nu. I en ny Sifo-undersökning har Vattenfall undersökt vilka åtgärder skåningarna tycker är viktigast för att minska klimatpåverkan i stort och resultatet visar att fossilfri energi är högt prioriterat. Mer än varannan skåning tycker att investeringar i fossilfri energi är den viktigaste. Färre resor med flygplan och att åka mer kollektivt prioriteras samtidigt av 50 respektive 45 procent. Dessutom anser 42 procent att företag som exempelvis energi- och transportbolag bör ta större ansvar.

– Vi ser att energifrågan engagerar många skåningar, vilket är glädjande. Omställningen till fossilfri energi måste ske och vi tar stort ansvar för vår produktion samtidigt som vi vill inspirera fler människor till att aktivt välja fossilfri el, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning. 

Intresset för solceller visar sig vara stort i Skåne. I undersökningen uppger 54 procent av invånarna att de är beredda att installera solceller hemma. Det är därmed den åtgärd i hemmet som flest i länet är beredda att genomföra i syfte att minska sin klimatpåverkan. Mer än var fjärde skåning planerar dessutom att genomföra åtgärden inom tre år. Bland skåningarna uppger 49 procent att de är beredda att aktivt välja fossilfri energi vid tecknande av elavtal.

Vattenfalls elproduktion i Norden är helt fossilfri och elen kommer från vind, vatten, sol och kärnkraft. Energibolaget är Sveriges största producent av förnybar energi men målsättningen är större än så.

– Vårt mål är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation och jag är övertygad om att det är möjligt. Vi vill bidra till att omställningen går snabbare genom att ständigt ta fram klimatsmartare lösningar. Solceller och fossilfria elavtal är åtgärder som många skåningar är villiga att välja. Genom att möjliggöra det för våra kunder hoppas vi kunna underlätta för skåningarna att leva och bo mer hållbart, säger Helle Herk-Hansen, miljöchef Vattenfall. 

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com


Bilaga

Om undersökningen: Undersökningen är utförd av Kantar Sifo på uppdrag av Vattenfall. Den genomfördes i januari 2019 och är statistiskt säkerställd på länsnivå och representativ på riksnivå. Totalt har 2 297 personer i Sverige mellan 16 till 74 år deltagit i undersökningen.

Åtgärderna som skåningarna anser vara viktigast för att minska klimatpåverkan i stort:

Totalt
Investera i mer fossilfri energi 55 %
Göra färre resor med flygplan 50 %
Åka mer kollektivt 45 %
Företag som exempelvis energi- och transportbolag bör ta större ansvar 42 %
Köpa mer second hand och begagnat 33 %
Politiska beslut, exempelvis ökad flygskatt 30 %
Äta mindre kött 29 %
Källsortera mer 27 %
Köpa varor och livsmedel som är miljömärkta och/eller närproducerade eller 27 %
Investera i fler elfordon 24 %
Stänga av elektronik och annat som inte används 13 %
Spara på varmvatten, exempelvis genom att duscha kortade tid 5 %
Sänka temperaturen i hemmet, kontor och andra fastigheter 5 %
Donera pengar till initiativ eller organisationer som verkar för klimatet 1 %
Jag tycker inte att det är viktigt att minska klimatpåverkan 3 %
Annat 7 %
Vet ej 3 %

Åtgärderna som skåningarna är beredda att göra för att minska klimatpåverkan i sina hem:

Totalt
Installera solceller 54 %
Aktivt välja fossilfri energi när jag tecknar elavtal 49 %
Sänka inomhustemperaturen 33 %
Installera laddbox för elfordon 26 %
Installera en luftvärmepump 26 %
Byta uppvärmningssystem till bergvärme 15 %
Jag är inte beredd att göra något för att minska mitt hems klimatpåverkan 7 %
Annat 8 %
Vet ej 12 %

Åtgärderna som skåningarna planerar att göra de kommande tre åren:
 

Totalt
Installera solceller 27 %
Aktivt välja fossilfri el när jag tecknar elavtal 18 %
Sänka inomhustemperaturen 15 %
Installera en luftvärmepump 8 %
Installera en laddbox för elfordon 6 %
Byta uppvärmningssystem til bergvärme 4 %
Annat 6 %
Jag planerar inga åtgärder i mitt hem de kommande tre åren 30 %
Vet ej 18 %

Taggar: