• news.cision.com/
  • Vattenfall/
  • Mer än varannan västgöte i Vattenfalls undersökning:Fossilfri energi viktigast för miljön

Mer än varannan västgöte i Vattenfalls undersökning:Fossilfri energi viktigast för miljön

Report this content

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. För att minska den negativa klimatpåverkan anser 53 procent av västgötarna att den viktigaste åtgärden är att investera mer i fossilfri energi. Det visar en ny Sifo-undersökning från Vattenfall. Dessutom är 54 procent av västgötarna beredda att välja fossilfri energi när de tecknar elavtal.

Klimatfrågan har aldrig varit så omdebatterad som nu. I en ny Sifo-undersökning har Vattenfall undersökt vilka åtgärder invånarna i Västra Götaland tycker är viktigast för att minska klimatpåverkan i stort och resultatet visar att fossilfri energi är högt prioriterat. Mer än varannan västgöte tycker att investeringar i fossilfri energi är den viktigaste. Färre resor med flygplan och att åka mer kollektivt prioriteras samtidigt av 50 respektive 42 procent. Dessutom anser 35 procent att företag som exempelvis energi- och transportbolag bör ta större ansvar.

– Vi ser att energifrågan engagerar många invånare i Västra Götaland, vilket är glädjande. Omställningen till fossilfri energi måste ske och vi tar stort ansvar för vår produktion samtidigt som vi vill inspirera fler människor till att aktivt välja fossilfri el, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning. 

Intresset för fossilfria elavtal visar sig vara stort i Västra Götaland. I undersökningen uppger mer än varannan respondent att de är beredda att aktivt välja fossilfri energi vid tecknande av elavtal. Det är därmed den åtgärd i hemmet som flest västgötar är beredda att genomföra i syfte att minska sin klimatpåverkan. Dessutom uppger 44 procent att de är beredda att installera solceller hemma.

Vattenfalls elproduktion i Norden är fossilfri och elen kommer från vind, vatten, sol och kärnkraft. Energibolaget är Sveriges största producent av förnybar energi men målsättningen är större än så.

– Vårt mål är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation och jag är övertygad om att det är möjligt. Vi vill bidra till att omställningen går snabbare genom att ständigt ta fram klimatsmartare lösningar. Fossilfria elavtal och solceller är åtgärder som många västgötar är villiga att välja. Genom att möjliggöra det för våra kunder hoppas vi kunna underlätta för västgötarna att leva och bo mer hållbart, säger Helle Herk-Hansen, miljöchef Vattenfall. 

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

 

Bilaga

Om undersökningen: Undersökningen är utförd av Kantar Sifo på uppdrag av Vattenfall. Den genomfördes i januari 2019 och är statistiskt säkerställd på länsnivå och representativ på riksnivå. Totalt har 2 297 personer i Sverige mellan 16 till 74 år deltagit i undersökningen.

Åtgärderna som västgötarna anser vara viktigast för att minska klimatpåverkan i stort:

Totalt
Investera i mer fossilfri energi 53 %
Göra färre resor med flygplan 50 %
Åka mer kollektivt 42 %
Företag som exempelvis energi- och transportbolag bör ta större ansvar 35 %
Köpa varor och livsmedel som är miljömärkta och/eller närproducerade eller 34 %
Köpa mer second hand och begagnat 33 %
Politiska beslut, exempelvis ökad flygskatt 30 %
Äta mindre kött 29 %
Investera i fler elfordon 23 %
Källsortera mer 17 %
Stänga av elektronik och annat som inte används 12 %
Spara på varmvatten, exempelvis genom att duscha kortade tid 6 %
Donera pengar till initiativ eller organisationer som verkar för klimatet 5 %
Sänka temperaturen i hemmet, kontor och andra fastigheter 4 %
Jag tycker inte att det är viktigt att minska klimatpåverkan 3 %
Annat 7 %
Vet ej 3 %

Åtgärderna som västgötarna är beredda att göra för att minska klimatpåverkan i sina hem:

Totalt
Aktivt välja fossilfri energi när jag tecknar elavtal 54 %
Installera solceller 44 %
Sänka inomhustemperaturen 35 %
Installera en luftvärmepump 31 %
Byta uppvärmningssystem till bergvärme 23 %
Installera laddbox för elfordon 17 %
Jag är inte beredd att göra något för att minska mitt hems klimatpåverkan 4 %
Annat 9 %
Vet ej 8 %

Åtgärderna som västgötarna planerar att göra de kommande tre åren:
 

Totalt
Sänka inomhustemperaturen 19 %
Aktivt välja fossilfri el när jag tecknar elavtal 17 %
Installera solceller 15 %
Installera en luftvärmepump 11 %
Installera en laddbox för elfordon 6 %
Byta uppvärmningssystem till bergvärme 4 %
Annat 5 %
Jag planerar inga åtgärder i mitt hem de kommande tre åren 32 %
Vet ej 19 %

Taggar: