Nio av tio skåningar vill behålla Barsebäck

Report this content

Nio av tio skåningar vill behålla Barsebäck - Barsebäck har efter 27 år blivit en mycket uppskattad elfabrik och stödet för fortsatt drift har aldrig varit större än nu, säger Leif Öst, platschef på kraftverket. Det visar den mätning som nu gjorts för åttonde året i rad. Faktum är att man får leta länge innan man hittar någon i vår omgivning som har något kritiskt att föra fram. Demoskop har på Barsebäcks uppdrag intervjuat 1209 personer i närområdet, Skåne och i Köpenhamn. Stödet för fortsatt drift av Barsebäcks andra reaktor är starkt. 94 procents stöd i närkommunerna och 88 procents stöd i övriga Skåne är anmärkningsvärt höga siffror. I Köpenhamn tycker man annorlunda. Två av tre vill fortsätta avvecklingen av Barsebäck. I södra Sverige har stödet för Barsebäck varit stabilt under många år. De största förändringarna i åsikter har skett bland kvinnor och unga. Skillnaderna mellan kvinnor/män och mellan unga/gamla har på senare år har jämnat ut sig. Grupperna tycker idag i stort sett lika och nio av tio är för fortsatt drift. De politiska sympatierna tycks dock i viss mån påverka åsikten om kärnkraft. Men även här kan vi i såväl närområdet som i övriga Skåne i samtliga partier nu se ett stöd för fortsatt drift i Barsebäck. Bland dem i närområdet som sympatiserar med miljöpartiet och vänstern är det bara två av tio som vill fortsätta avveckla Barsebäck. Bland övriga partisympatisörer vill färre än en av tjugo avveckla. En förklaring till att de som bor på var sin sida av Öresund har så olika uppfattning om Barsebäck kan kanske bero på inställningen till klimat- och miljöfrågorna. I Skåne är det över 70 procent som anser att koldioxidutsläppen är den viktigaste miljöfrågan. I Köpenhamn anser man att en stängning av Barsebäck är viktigare än koldioxidfrågan. Samtidigt är utsläppen från en dansk kilowattimme mer än 40 gånger större än utsläppen från en svensk. Rapporten kan laddas ner från Barsebäcks hemsida. Barsebäcks hemsida Lämnat av Barsebäck Kraft AB, Stab Information. För vidare information kontakta: Lars-Gunnar Fritz, Barsebäck Kraft AB, Stab Information telefon 046-724 000, 070-564 7018. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20040805BIT20260/wkr0001.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar