Osäkerheten i Europa ger fortsatt höga elpriser

Report this content

Mer vindkraft, normala vattennivåer och att kärnkraften sedan slutet av mars har full kapacitet är faktorer som verkar stabiliserande på elpriset. Trots detta är elpriset i Sverige fortsatt högt, framförallt i södra delen, vilket till stor del beror på höga bränsle- och elpriser på kontinenten som följd av kriget i Ukraina.

De genomsnittliga bränslepriserna på kontinenten har fortsatt varit höga med stora variationer under mars. Detta tillsammans med låga gaslager har hållit upp elpriserna i Europa, med bland annat mycket höga priser på el i Tyskland.

Sveriges förutsättningar med fossilfri vind- vatten- och kärnkraft är en verklig tillgång och verkar stabiliserande på elpriset. Vi närmar oss raskt även den delen av året då temperaturerna stiger, vilket minskar elförbrukningen och elkostnaderna därhemma. Men precis som resten av världen påverkas vi på många plan av invasionen av Ukraina, vilket även gäller elpriset. Det nordiska elsystemet hänger ihop med kontinenten så volatila elpriser är något vi förmodligen kommer att se mer av, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Under mars har vattenkraften producerat på normalnivåer, vilket har bidragit med nödvändig el till den svenska produktionsmixen. Den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, har försämrats något i Norden under mars, medan nivåerna i de svenska vattenmagasinen är bra. I södra Norge är vattenmagasinnivåerna något lägre än normalt, vilket påverkar elpriserna även i södra Sverige. Däremot har kärnkraftsreaktorerna i Sverige och Finland full produktion, vilket har stabiliserande effekt på elpriset.

Osäkerheter kring Europas framtida energiförsörjning har gjort att priset på främst fastprisavtal, men också spotpriserna, har legat på höga nivåer under mars.

Dagens prisläge är osäkert och kan fortsatt påverka kunders elkostnad både uppåt och nedåt. Man bör ha fortsatt koll på sitt elavtal och fundera över om man är bekväm med svängningar i priset eller om man föredrar ett fast avtal där elkostnaden är mer förutsägbar. Det kommer att bli vinter på nytt så det är också bra att fundera på om man bör göra en större investering, som till exempel ny värmepump eller solceller, för att få ner elkostnaderna, säger Jonas Stenbeck. 

Mars 2022 2021
Elområde 1, Norra Sverige   22,92 öre/kWh  25,45 öre/kWh 
Elområde 2, Norra Mellansverige   22,92 öre/kWh  25,45 öre/kWh 
Elområde 3, Södra Mellansverige   130,33 öre/kWh  36,78 öre/kWh 
Elområde 4, Södra Sverige   154,54 öre/kWh  45,90 öre/kWh

Se dagsaktuella elpriser på rörligt elpris

Mer om elmarknaden:
Privat: Om elmarknaden just nu
Företag: Om elmarknaden just nu

Se även länk med energitips

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare Vattenfall, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com