Över 23 miljarder kilowattimmar från Forsmark under 2002

Report this content

Över 23 miljarder kilowattimmar från Forsmark under 2002 Tack vare hög tillgänglighet och god efterfrågan på elkraft producerade Forsmark under 2002 över 23 TWh el (terawattimmar där 1 TWh är lika med en miljard kilowattimmar). Det motsvarar årsförbrukningen hos närmare en miljon eluppvärmda villor. Elproduktionen i Forsmark uppgick 2002 till nära 23,1 TWh att jämföra med 22,9 TWh 2001. Det innebär att Forsmark under 2002 stod för över 16 procent av den svenska elproduktionen. Tillgängligheten - det vill säga den del av årets samtliga timmar som kraftverket kan leverera el - uppgick 2002 till 92,4 procent (2001 91,1 procent). Sedan den första reaktorn togs i drift 1980 har Forsmark levererat drygt 436 TWh. Ett normalår ligger den totala svenska elproduktionen på cirka 145 TWh. Produktion per block i Forsmark 2002: · Forsmark 1: 7,1 TWh, tillgänglighet 91,3 procent. · Forsmark 2: 6,8 TWh, tillgänglighet 90,1 procent. · Forsmark 3: 9,1 TWh, tillgänglighet 95,1 procent. Siffrorna för Forsmark 3 är det näst bästa produktionsresultatet för Forsmark 3 sedan anläggningen startade 1985. Forsmark var det första kärnkraftverket i världen som kunde leverera certifierad miljövarudeklarerad el - så kallad EPD (Environmental Product Declaration). Forsmark är dessutom registrerat enligt EMAS (EU:s förordning om miljöstyrning och revision) samt miljöcertifierat enligt ISO 14001. Forsmark står för cirka en sjättedel av den svenska elproduktionen. Kraftverket har tre reaktorer och är Sveriges nyaste kärnkraftverk. Lämnat av Claes-Inge Andersson, informationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, telefon 0173-825 05. För vidare information kontakta: Lars Fagerberg, VD Forsmarks Kraftgrupp AB, telefon 0173-810 01. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/08/20040809BIT21750/wkr0001.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar