Reservkraft till lantbruken

Report this content

Reservkraft till lantbruken Vattenfall AB, Elnät Sverige och Svenska Maskinringar, SMR, har tecknat ett samarbetsavtal om förbättrad tillgång till reservkraft för lantbruken i samband med elavbrott. Genom avtalet erbjuds lantbrukarna kunna säkerställa välfärden för sina djur även vid långvariga elavbrott. Vattenfall AB och Sveriges Maskinringar har tecknat ett samarbetsavtal om ökade möjligheter för lantbrukare att nyttja traktordrivna reservelverk vid långvariga elavbrott. Konceptet erbjuder lantbrukarna en kostnadseffektiv lösning för en säkrare djurhållning genom användande av traktordrivna reservelverk. Sedan hösten 2001 pågår ett pilotprojekt med Maskinringen Stångå-Svartådalen som provar denna lösning för berörda 15 lantbruk. De delar på fem traktordrivna reservelverk. Genom att gårdarna har förberedda och inprovade anslutningsställen för reservkraft, kan en tillfällig elförsörjning komma i gång snabbt. Lantbrukare som är nätkund till Vattenfall får dessutom direkt till sin mobiltelefon ett SMS-meddelande med information om elavbrott och beräknade avbrottstid. Därmed kan sådan lantbrukare snabbare göra en inkoppling av traktorelverket och vidta övriga viktiga åtgärder för sin djurhållning. De positiva erfarenheterna från pilotprojektet har nu utmynnat i ett avtal om fortsatt utveckling av samarbetet mellan Vattenfall och SMR. Inledningsvis lanseras erbjudandet i Maskinringen Stångå-Svartådalens geografiska område. SMR ombesörjer administration och transport av reservelverken mellan de gårdar och produktionsenheter (Mjölk, Nöt, Svin och Spannmål) som kan dela reservelverk. - Vi är mycket tillfreds med att vi tillsammans med Vattenfall fått till ett bra avtal. Nu går vi vidare så att fler lantbrukare kan erhålla samma möjligheter, framhåller Staffan Danielsson, ordförande i SMR. - Detta ingår som ett viktigt led i vårt arbetet med att öka säkerhet och kvalitet i vår verksamhet. Vi satsar mycket på att skapa säkra nät men vi kan aldrig garantera att det aldrig blir elavbrott. Vårt samarbetsavtal med SMR torde därför kunna vara av stort intresse för lantbrukarna och deras behov av reservkraft, säger Bo Sörberg, Marknadschef vid Vattenfall, Elnät Sverige. Vattenfall och SMR lanserar tillsammans erbjudandet på Elmia-mässan i Jönköping den 23 - 26 oktober. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Bo Sörberg, marknadschef Elnät, Vattenfall, 08-739 61 94, mobil 070-515 79 25. Glenn Pettersson, projektledare Elnät, Vattenfall, 0141-22 70 88, mobil 070-666 70 88 Staffan Danielsson, ordförande Sveriges Maskinringar, 013-530 63, mobil 070-322 81 99 Tomas Lygnegård, Kansliansvarig vid SMR, 011-34 60 35, mobil 070-534 60 44 Roger Breid, Verksamhetsledare MR Stångå-Svartådalen, 013-12 01 19, mobil 070-651 97 47 Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20040809BIT20870/wkr0001.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar