Revisionsdags på Ringhals 4

Revisionsdags på Ringhals 4 Ringhals fjärde och sista översyn - revision - för i år inleddes på torsdagen när Ringhals 4 stängdes av. Den gångna produktionssäsongen har varit mycket framgångsrik. Sedan förra årets avställning har blocket haft 100 procents tillgänglighet. Det vill säga elva månaders drift, i praktiken helt utan produktionsbortfall. Cirka 6,6 miljarder kilowattimmar har producerats. Det motsvarar förbrukningen i två stora städer, till exempel Göteborg och Malmö tillsammans. Översynsperioden i år är längre än normalt på grund av omfattande arbeten och kontroller i reaktorns kylsystem. Förutom detta arbete innehåller översynen huvudsakligen rutinmässigt underhåll och bränslebyte. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Driftchef Rickard Halldin, telefon 0340-66 70 00. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20040809BIT20900/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se

Prenumerera

Dokument & länkar