Ringhals byter lock

Report this content

Ringhals byter lock Ringhals har tecknat avtal med den japanska tillverkaren Mitsubishi Heavy Industries om leverans av två reaktortanklock till Ringhals 3 och 4. Bakgrunden är att man för ett antal år sedan upptäckte defekter i reaktortanklockens rörgenomföringar och svetsarna till dessa genomföringar - ett problem som är gemensamt för många anläggningar världen över med reaktorer av samma typ och generation. Defekterna har inte varit av allvarlig art, men de inspektioner som måste genomföras under de årliga översynsperioderna är kostsamma och medför dessutom extra stråldoser till den inblandade personalen. Reaktortanklocken kommer att bytas under de ordinarie sommaravställningarna 2004 och respektive 2005. Ringhals totala kostnad för utbytet hamnar på ca 150 miljoner kronor. Mitsubishi har tidigare tillverkat tanklocket till Ringhals 2, som byttes 1996. Lämnat av Ringhals Informationsenhet. Ytterligare information: Christian Schwartz eller Bengt Hansson, produktionschefer för Ringhals 3 respektive Ringhals 4. Bägge nås via växeln 0340-66 70 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20040809BIT21290/wkr0001.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar