Rivning av vindkraftverk öppnar för ny leverantör

Rekordkraftverket Matilda på Näsudden, Gotland, revs tidigt på torsdagseftermiddagen den 5 juni för att ersättas av ett nytt, modernt vindkraftverk. Genom avtal med en ny vindkraftleverantör, Kenersys, undanröjer Vattenfall ännu en flaskhals för sin vindkraftsatsning.

Matilda uppfördes 1993 och har producerat mer el än något annat vindkraftverk i hela världen. Men de senaste femton åren har tekniken utvecklats kraftigt, och rivningen banar väg för ett samarbete mellan Vattenfall och den nya leverantören Kenersys, som gör att Vattenfall kan öka andelen förnybar vindel i sin elproduktion.

– Vattenfall är Nordens största investerare i förnybar energi och vindkraft. Vi arbetar på flera fronter för en kraftigt ökad vindkraftproduktion. Vindkraft är den bransch som ökar mest i världen, och konkurrensen är mycket hård. Att få tillräcklig tillgång till vindkraftverk, rimliga priser och modern teknik är avgörande för oss. Därför måste vi få in nya leverantörer, säger Anders Dahl, VD på Vattenfall Vindkraft AB

För Kenersys är avtalet med Vattenfall en viktig inbrytning i Norden, säger Andreas Schmidt, bolagets vice vd.

– Vi ser det som en stor möjlighet att samarbeta med Vattenfall, Nordens största investerare i förnybar energi och vindkraft. Vi har ett bra koncept och det här är en unik möjlighet att etablera oss på den nordiska marknaden.

Under en tioårsperiod ska Vattenfall bygga vindkraft för att leverera vindel till 1,6 miljoner hem. Denna satsning förutsätter förändringar när det gäller tillståndsprocesser, tillgång på vindkraftverk och teknikutveckling.

Näsudden på Gotland är i dag det område i Sverige som har flest vindkraftverk. Där finns lång erfarenhet av elproduktion, forskning och utveckling för vindkraftbranschen. Där började också den storskaliga vindkraftutbyggnaden i Sverige.


Bilder kommer att finnas tillgängliga omkring kl 14.00 i Bildarkivet på www.vattenfall.se


För vidare information, kontakta:
Anders Dahl, chef Vattenfall Vindkraft, telefon 08-739 72 77.
Erik von Hofsten, Presschef Vattenfall Norden, telefon 070-559 54 84.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar