Så skapades ett av världens smartaste elnät

Report this content

Smart Grid Gotland är ett av världens främsta utvecklingsprojekt inom smarta elnät. I dag presenterade Sveriges ledande experter på smarta elnät forskningsresultaten på KTH i Stockholm. Projektet ger svar på hur det är möjligt att integrera mer förnybar energi i elnätet samt hur både konsumenter och miljö vinner på en mer aktiv elkonsumtion.

Smart Grid Gotland visar hur dagens elnät kan anpassas till framtidens energisystem med en ökande andel förnybar och variabel elproduktion. Det ställer större krav på att uppnå en hög kvalitet och leveranssäkerhet i elsystemet. Det innebär bland annat att elkunden framöver förväntas ta en aktivare roll i elsystemet genom att konsumera och producera el när det behövs.

̶ ̶ Samarbetsprojektet på Gotland har visat hur den nya automatiserade tekniken ger våra kunder både säkrare elleveranser och möjlighet att påverka sin elanvändning vid en stor andel variabel elproduktion, säger Jörgen Espeling, vd Vattenfall Eldistribution AB.

Ett viktigt resultat i projektet är att det går att ytterligare öka andelen vindkraft i det befintliga elnätet samtidigt som både avbrottstid och avbrottsfrekvens kan förbättras med 25 procent. Detta har uppnåtts genom att utnyttja kundernas flexibilitet vid hög vindkraftproduktion och optimera styrningen av vindkraften. En del av elnätet på Gotland har utrustats med smarta mätare, sensorer och brytare för att möjliggöra smart styrning och övervakning av lågspänningsnätet.

̶ ̶ Genom projektet Smart Grid Gotland har vi tillsammans med övriga partner tagit ett viktigt steg emot att skapa starkare, smartare och grönare elnät. ABB:s teknik och våra medarbetares kunskap är en möjliggörare för att skapa ett hållbart samhälle, säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige.

Kundtestet Smart Kund Gotland, en del av Smart Grid Gotland-projektet, har involverat cirka 280 elkunder på Gotland och undersökt om aktiva kunder kan bidra med en förskjutning av belastningen på elnätet. Kundtestet slår fast att de kunder som har fått information om sin förbrukning har sänkt sin elförbrukning och de kunder som har flyttat sin last har gjort det utan att sänka sin komfort.

Läs mer om Smart Grid Gotland på www.smartgridgotland.se

För ytterligare information kontakta:
Mikael Björnér, kommunikationsansvarig, Vattenfall Eldistribution AB, mikael.bjorner@vattenfall.com tel. 073-054 82 29
Christine Gunnarsson, presschef, ABB i Sverige press@se.abb.com tel. 021-32 32 32

Smart Grid Gotland är ett samarbetsprojekt som startade 2012 mellan Vattenfall, ABB, Gotlands Energi AB, Svenska Kraftnät, Schneider Electric och KTH och är delfinansierat av Energimyndigheten.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Genom projektet Smart Grid Gotland har vi tillsammans med övriga partner tagit ett viktigt steg emot att skapa starkare, smartare och grönare elnät
Johan Söderström, vd för ABB Sverige